Savremene Tendencije U Lingvostatistici (Contemporary Usage of Linguistic Statistics)

Statistička revija, No. 58, Vol. 1-2, pp. 45-50, 2009

5 Pages Posted: 17 Aug 2013

See all articles by Nikola Dobric

Nikola Dobric

Alpen-Adria-University Klagenfurt - Institut für Anglistik und Amerikanistik

Date Written: 2009

Abstract

Savremena lingvostatistika u velikoj meri oslanja se na korišćenje velikih računarskih jezičkih baza - korpusa. Uz opšte, razvijaju se i posebne statističke metode koje se koriste specijalno u lingvistici. Pojavljuju se i specijalizovani softverski paketi prilagoñeni lingvostatističkoj analizi. Kada je reč o korpusnoj analizi srpskog jezika sasvim je sigurno da će primena statističkih metoda analize biti ubuduće od višestrukog značaja. Ukoliko bi se našlo dovoljno društvene podrške za izgradnju računarskog korpusa srpskog jezika, s poželjnim karakteristikama o kojima je bilo reči u ovom osvrtu, sigurno je da bi u tom poslu značajnu ulogu dobila i statistika. To, pored ostalog, ukazuje i na potrebu uključivanja statistike u nastavne planove osnovnih studija, master programa i doktorskih usavršavanja na filološkim fakultetima u Srbiji, kao i na značaj korpusne analize. A to potvrñuje važnost izučavanja lingvostatistike i praćenje savremenih tendencija u ovoj atraktivnoj naučnoj oblasti.

Modern lingo-statistics is is largely based on using large representative computer language data bases - corpora. The use of empirical quantitative language data caused the development of many specialized statistical methods for processing the said information. These methods are also supported by various general and specialized statistical software packages adapted to linguistic analyses. The paper discusses such implications in terms of constructing national general monitoring corpora, language studies curricula and linguistics in general.

Note: Downloadable document is in Bosnian.

Keywords: statistics, corpus linguistics, national corpora

Suggested Citation

Dobric, Nikola, Savremene Tendencije U Lingvostatistici (Contemporary Usage of Linguistic Statistics) (2009). Statistička revija, No. 58, Vol. 1-2, pp. 45-50, 2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2309957

Nikola Dobric (Contact Author)

Alpen-Adria-University Klagenfurt - Institut für Anglistik und Amerikanistik ( email )

Universitätsstrasse 65-67
Klagenfurt, Corinthia 9020
Austria

HOME PAGE: http://www.uni-klu.ac.at/iaa/inhalt/2512.htm

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
146
PlumX Metrics