Lingvistička Analiza Stručnih Termina Faktoring Poslovanja (Linguistic Analysis of the Professional Terms Regarding Factoring)

Strani pravni život, No. 3, pp. 143–159, 2009

17 Pages Posted: 17 Aug 2013

See all articles by Nikola Dobric

Nikola Dobric

Alpen-Adria-University Klagenfurt - Institut für Anglistik und Amerikanistik

Mila Mihajlović

Alpen-Adria-University Klagenfurt

Date Written: 2009

Abstract

Komparativna lingvistička analiza stručnih termina koji se koriste u faktoring poslovanju, izložena u ovom radu, sprovedena je posmatranjem skupa domaćih i stranih članaka i drugih izvora u kojima je data deskripcija ovog vida poslovne aktivnosti privrednih subjekata. Pregledom petnaest stručnih radova na temu faktoringa objavljenih u Srbiji, jedanaest radova iste tematike inostranih autora publikovanih na engleskom jeziku, kao i najvažnije meñunarodne i domaće regulative, identifikovani su najbitniji izrazi i jezički problemi koji se tiču adaptiranja originalnih engleskih termina i opisa u srpski jezik. Ključni termini faktoringa detaljno su obrazloženi uporednom analizom. Na osnovu postojeće literature, uzimajući u obzir lingvističke norme, predložen je, najpre ključni, a zatim i prošireni skup termina na srpskom jeziku. Na proširenom skupu termina pokazan je jezički propisan postupak preuzimanja stranih izraza. U radu je takoñe ukazano i na znatan broj pojmovnih nedostataka koji treba da budu otklonjeni kako bi se stručna terminologija koja se odnosi na faktoring poslovanje u što je moguće većoj meri prilagodila standardima srpskog jezika.

The paper deals with a comparative analysis of the terminology used in factoring in English and Serbian. The basis of the comparative data are academic papers dealing with factoring. The terminology used in the said papers is then compared to the proposed translation of a term from English into Serbian. Following the standard theory of adopting and/or translating foreign terminology the paper tries to offer a more unified account of factoring terminology in Serbian.

Note: Downloadable document is in Bosnian.

Keywords: factoring, terminology, Serbia, Civil Law

Suggested Citation

Dobric, Nikola and Mihajlović, Mila, Lingvistička Analiza Stručnih Termina Faktoring Poslovanja (Linguistic Analysis of the Professional Terms Regarding Factoring) (2009). Strani pravni život, No. 3, pp. 143–159, 2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2309984

Nikola Dobric (Contact Author)

Alpen-Adria-University Klagenfurt - Institut für Anglistik und Amerikanistik ( email )

Universitätsstrasse 65-67
Klagenfurt, Corinthia 9020
Austria

HOME PAGE: http://www.uni-klu.ac.at/iaa/inhalt/2512.htm

Mila Mihajlović

Alpen-Adria-University Klagenfurt ( email )

Universitätsstrasse 65-67
Klagenfurt, Corinthia 9020
Austria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
205
PlumX Metrics