מיסים וקהילה: על מיסוי הקיבוץ המסורתי והקיבוץ המתחדש

45 Pages Posted: 21 Aug 2013

See all articles by Tsilly Dagan

Tsilly Dagan

Bar Ilan University

Avital (Tali) Margalit

Sapir Academic College - School of Law

Date Written: טרם פורסם

Abstract

השינויים שחלו בקיבוץ – המעבר מהקיבוץ המסורתי, אשר דגל בחלוקה שוויונית בין חבריו, אל הקיבוץ המתחדש, המתאפיין בקיום קשר בין תרומתו הכלכלית של החבר לבין גובה תקבוליו מהקיבוץ – מצריכים חשיבה מחודשת על אופן מיסויו של הקיבוץ.

המאמר מתחקה אחר פרטי השינויים בקיבוץ, ומציג ניתוח מקיף על-אודות ההסדר הראוי למיסוי מגוון פעילויותיהם של הקיבוץ ושל חבריו. הקיבוץ המסורתי נהנה מטיפול ייחודי בשיטת המס הישראלית. טיפול זה משקף, לטענתנו, את אופיין הלא-שוקי של מערכות היחסים בין חברי הקיבוץ המסורתי ואת הנטייה הכללית במשפט הישראלי לא למסות מערכות יחסים ופעילויות שאינן שוקיות באופיין. בקיבוץ המתחדש, לעומת זאת, חלה תזוזה על-פני הרצף שבין פעילות לא-שוקית אל עבר פעילות שוקית. לנוכח זאת יש לשקול למסות אותם חלקים ביחסי החברים שנהפכו לשוקיים. יש להדגיש, עם זאת, כי לא כל תחומי החיים בקיבוץ מבטאים מעבר אל ספֵרה שוקית. טיפול מיסוי נכון יבחין בין תחומי החיים השונים בקיבוץ, וייתן את המשקל הראוי לאותם הסדרים שמשמרים את רוח הערבות ההדדית (הלא שוקית) אשר אפיינה את הקיבוץ המסורתי. באופן זה תבוא לידי ביטוי אותה נטייה כללית במשפט הישראלי לא למסות מערכות יחסים ופעילויות שאינן שוקיות באופיין, ותיושם מגמתו של המחוקק הישראלי להעניק חופש יחסי להתארגנויות חברתיות - ולקיבוץ המתחדש בכלל זה – בעיצוב דפוסי חיים העולים בקנה אחד עם מערכת ערכים העומדת בבסיס תפיסת–עולמן.

Keywords: מיסים, קהילה

Suggested Citation

Dagan, Tsilly and Margalit, Avital (Tali), מיסים וקהילה: על מיסוי הקיבוץ המסורתי והקיבוץ המתחדש (טרם פורסם). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2313556 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2313556

Tsilly Dagan (Contact Author)

Bar Ilan University ( email )

Ramat Gan
Ramat Gan, 52900
Israel

Avital (Tali) Margalit

Sapir Academic College - School of Law ( email )

Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
401
PlumX Metrics