'הדור הבא' של זכויות נפגעי עבירה: הזכות החוקתית להליך הוגן

עיוני משפט לו 550, 2015

56 Pages Posted: 21 Aug 2013 Last revised: 28 Jan 2016

See all articles by Hadar Dancig-Rosenberg

Hadar Dancig-Rosenberg

Bar-Ilan University

Dana Pugach

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: August 21, 2013

Abstract

חוק זכויות נפגעי עבירה אמנם מקנה לנפגעי עבירה זכויות פרוצדוראליות ואחרות, אך אלה, כפי שתואר, אינן ממצות, אינן נאכפות תמיד והיקפן מצומצם וחסר. קיומן של זכויות אלה אינו גורע מקיומן של זכויות אדם העומדות בפני עצמן לנפגעי העבירה. לפיכך, חוק זכויות נפגעי עבירה ולצידו דברי חקיקה נוספים, קובעים את רף המינימום של הזכויות המגיעות כיום לנפגעים, אך בוודאי שאינם ממצים או מסמנים את הרף המקסימאלי. במאמר זה הצגנו מתווה תיאורטי התומך בהכרה במעמדה החוקתי של הזכות להליך הוגן לנפגעי עבירה, כזכות המגלמת אגד זכויות פרוצדוראליות, קיימות ועתידיות, הנגזרות מזכותו החוקתית של הנפגע לכבוד. ההצדקה להכרה בזכות חוקתית שכזו נשענת, בין היתר, על חובת המדינה להגן על נפגע העבירה הפרטיקולארי מפני פגיעה משנית שעלולה להיגרם לו בידי רשויותיה, במהלך ניהולו של ההליך הפלילי נגד החשוד או הנאשם. הכרה זו חיונית ביתר שאת לנוכח היותם של נפגעי העבירה מיעוט הנעדר ייצוג וכוח מספיקים בהליכי ההשתתפות הפוליטיים, ויש בה כדי להעביר מסר חינוכי וסמלי חשוב בדבר חשיבותן של זכויות הנפגעים.

הכרה במעמדה החוקתי של הזכות להליך הוגן לנפגעי עבירה תבטיח כי זכויות נפגעים לא תוכלנה להירמס בלא בקרה ובלא יכולת להשיג על פגיעה בהן. הכרה במעמדן החוקתי של אגד הזכויות המגולמות בזכות להליך הוגן תבטיח כי פגיעה בזכויות אלה תידרש לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה, דהיינו תוכל להיעשות לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. כך, למשל, אם במסגרת הדיונים בהבניית ענישה תפגע זכותו של נפגע להביע עמדה לעניין העונש באמצעות הצהרת נפגע בלא שתילקח בחשבון חשיבות הנושא, תהא חשופה פגיעה זו לביקורת שיפוטית.

Keywords: נשים נפגעות עבירה

Suggested Citation

Dancig-Rosenberg, Hadar and Pugach, Dana, 'הדור הבא' של זכויות נפגעי עבירה: הזכות החוקתית להליך הוגן (August 21, 2013). עיוני משפט לו 550, 2015 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2313573

Hadar Dancig-Rosenberg

Bar-Ilan University ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Dana Pugach (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
158
Abstract Views
986
rank
232,054
PlumX Metrics