?התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושפיטה – סתירה או השלמה

דין ודברים, ו' תשע"א - 2011

29 Pages Posted: 21 Aug 2013

See all articles by Hadar Dancig-Rosenberg

Hadar Dancig-Rosenberg

UC Berkeley School of Law; Bar-Ilan University

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Yariv Navon

Military Court - Israel

Date Written: August 21, 2013

Abstract

רשימה זו סוקרת את ההתפתחויות במשפט הפלילי בשנת המשפט תש"ע תוך בחינת פועלו של המחוקק מול פעלם של בתי המשפט. הרשימה מצביעה על שתי מגמות כלליות בולטות המאפיינות את השנים האחרונות, ובכללן שנת תש"ע: האחת, הגברת ההרתעה והאכיפה במישור הפלילי המהותי מצד המחוקק; השנייה, הרחבת ההגנה החוקתית על זכויות הנאשם במסגרת ההליך הפלילי מצד בתי המשפט. הרשימה דנה בשאלה אם מגמות אלה סותרות או משלימות תוך בחינת המודלים המוצגים במאמרו הקלאסי של הרברט פקר. החלק הראשון סוקר את החידושים וההתפתחויות בחקיקה, בעיקר בתחומים שנתפסו כ"מכות מדינה". החלק השני סוקר את חידושי הפסיקה ועיקריה במישורים השונים ועומד על השפעת המהפכה החוקתית על עיצוב פניו של המשפט הפלילי, הן במישור המהותי והן במישור הדיוני. בחלק השלישי, העוסק בדיון תאורטי וביקורתי, מנתחת הרשימה את החידושים שתוארו תוך הצגת המגמות כמשלימות, בניגוד לדעתו של פקר.

Keywords: פלילי, הרתעה

Suggested Citation

Dancig-Rosenberg, Hadar and Dancig-Rosenberg, Hadar and Rabin, Yoram and Navon, Yariv, ?התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושפיטה – סתירה או השלמה (August 21, 2013). דין ודברים, ו' תשע"א - 2011 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2313586

Hadar Dancig-Rosenberg (Contact Author)

UC Berkeley School of Law ( email )

215 Boalt Hall
Berkeley, CA 94720-7200
United States

Bar-Ilan University ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Yariv Navon

Military Court - Israel

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
37
Abstract Views
542
PlumX Metrics