היסטוריית הסכסוך הישראלי-פלסטיני – השוואה בין מקורות ישראליים שבכתב למקורות פלסטיניים שבעל פה (The History of the Israeli-Palestinian Conflict – Comparing Israeli Documented Sources to Palestinian Oral Ones)

מגמות, מט 1 3-27, 2013
Megamot, 49 (1), 3-27 2013

25 Pages Posted: 19 Sep 2013

Date Written: September 18, 2013

Abstract

תקציר בעברית: מחקר זה בוחן את מידת ההתאמה בין שני נרטיבים שעניינם היסטוריית מלחמת העצמאות וסיבות עזיבתם של הפלסטינים 38 מיישוביהם במהלכה. נרטיב אחד מיוצג בארבעה פרויקטים ערביים/פלסטיניים של היסטוריה שבעל פה (oral history) והנרטיב האחר מיוצג במחקריו של ההיסטוריון הישראלי בני מוריס, המסתמך בעיקר על מסמכים יהודיים/ישראליים. במחקר הנוכחי נמצאה מידה גבוהה של התאמה בין שני הנרטיבים, למרות שני סוגי מקורות המידע שעליהם מבוסס כל נרטיב (היסטוריה שבעל פה לעומת מסמכים). ממצא זה מעלה את האפשרות שבעתיד היסטוריונים ישראלים יתייחסו מלכתחילה ביתר אמון להיסטוריה פלסטינית שבעל פה, שהיא המקור המרכזי של הפלסטינים לחקר העבר, בניגוד לגישתם הנוכחית כלפיה, שבדרך כלל מאופיינת בחשדנות ובחוסר אמון. לממצאים אלה משמעויות הנוגעות לסכסוך הנדון ולהיסטוריה שבעל פה כמקור מידע. במחקר נבחן רק מדגם של יישובים ושל מקורות היסטוריים. מן הראוי לערוך בהמשך מחקרים דומים, מרחיבים, כדי לקבל תמונה מבוססת יותר על נושא המחקר.

English Abstract: This article examines the extent of compatibility between two narratives which address the 1948 Palestinian exodus from 38 Palestinian localities. One narrative is represented by four Arab/Palestinian oral history projects and the other narrative is represented by the studies of the Israeli-Jewish historian Benny Morris, based mainly on Jewish/Israeli documents. The article found high extent of compatibility between the two narratives, despite the fact that they use different sources. Thus, Israeli-Jewish historians might consider more trust towards Palestinian oral history, the Palestinians’ main historical source, in contrast to their current approach characterized with mistrust. These findings have implications to the Israeli-Palestinian conflict and oral history in general.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Collective Memory, Oral History, Autobiographical Memory, Palestinian Refugee Problem, 1948 War, Palestinian Refugees, Nakba

Suggested Citation

Nets-Zehngut, Rafi, היסטוריית הסכסוך הישראלי-פלסטיני – השוואה בין מקורות ישראליים שבכתב למקורות פלסטיניים שבעל פה (The History of the Israeli-Palestinian Conflict – Comparing Israeli Documented Sources to Palestinian Oral Ones) (September 18, 2013). מגמות, מט 1 3-27, 2013
Megamot, 49 (1), 3-27 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2327580

Rafi Nets-Zehngut (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem ( email )

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
447
Abstract Views
1,956
rank
78,208
PlumX Metrics