הסיבות לעזיבת הפליטים הפלסטינים במהלך מלחמת העצמאות בראי מחקריהם של יהודים מן הארץ ומן העולם
(The Causes for the Exodus of the Palestinian Refugees During the War of Independence as They Appear in Studies of Jews from Israel and Abroad)

פוליטיקה, 21 151-179, 2012
Politika, 21, 151-179, 2012

32 Pages Posted: 19 Sep 2013

Date Written: September 18, 2013

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מתאר את האופן שבו מחקרים של חוקרים יהודים, מישראל ומחוץ לה, הציגו בין 1949 ל-2004 את הסיבות לעזיבת הפליטים הפלסטינים ב-1948. מתודולוגית, הממצאים מבוססים על ניתוח כל המחקרים שפורסמו במהלך תקופת המחקר על ידי חוקרים אלה כמו גם על ראיונות שבוצעו עם חלקם. לפי הממצאים, עד לשלהי שנות ה-70 כל המחקרים של חוקרים מישראל הציגו את הנרטיב הציוני לגבי עזיבת הפלסטינים (עזיבה מרצון עקב קריאת מנהיגים ופחד). ממועד זה חל שינוי ניכר היות ורוב המחקרים של חוקרים אלו הציגו את הנרטיב הביקורתי (שבהמשך כונה לרוב "פוסט ציוני") – חלק מהפלסטינים עזבו מרצון מסיבות שונות בעוד שחלקם גורשו; ומשלהי שנות ה-80 – הרוב המכריע של המחקרים היו כאלו. לעומת זאת, רוב המחקרים של חוקרים מחוץ לישראל הציגו כבר משלהי שנות ה-50 את הנרטיב הביקורתי. בהמשך המאמר דן בהיבטים שונים של הממצאים כגון הסיבות להצגת עזיבת הפלסטינים באופן שנמצא.

English Abstract: This article describes the way in which Jewish scholars, from Israel and abroad, presented between 1949 and 2004 the causes for the 1948 Palestinian exodus. Methodologically, this is based on an analysis of all the studies that were published by these scholars during the research period, and on interviews with some of them. According to the findings, until the late 1970s all of the studies written by Israeli scholars presented the Zionist narrative (all Palestinians left willingly due to calls of leaders and fear). Since then most studies presented the critical/post-Zionist narrative (some left willingly while others were expelled); and since the late 1980s – the vast majority were so. In contrast, Jewish scholars living outside of Israel started presenting the critical narrative, and in a significant manner, already since the late 1950s. The article also discusses various other aspects of the findings, including the causes for the presentation of the exodus the way is was found.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Public Memory, Social Memory, Collective Memory, 1948, Nakba, Academy, Academia, Scholars, Historians, Palestinian Refugee Probelm, 1948 War, Israel

Suggested Citation

Nets-Zehngut, Rafi, הסיבות לעזיבת הפליטים הפלסטינים במהלך מלחמת העצמאות בראי מחקריהם של יהודים מן הארץ ומן העולם
(The Causes for the Exodus of the Palestinian Refugees During the War of Independence as They Appear in Studies of Jews from Israel and Abroad) (September 18, 2013). פוליטיקה, 21 151-179, 2012
Politika, 21, 151-179, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2327629

Rafi Nets-Zehngut (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem ( email )

Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
69
Abstract Views
591
rank
348,505
PlumX Metrics