Akademinės laisvės samprata ir konstitucinė jos apsauga (Concept of Academic Freedom and it's Constitutional Protection)

Gediminas Mesonis et al., eds. Viešosios Teisės Raida: De Jure Ir De Facto Problematika (The Development of Public Law: De Jure and De Facto Issues). Scholarly Study. MES, 2013, pp. 155-168

Posted: 1 Nov 2013

See all articles by Ausrine Pasvenskiene

Ausrine Pasvenskiene

Vytautas Magnus University - Faculty of Law

Date Written: May 1, 2013

Abstract

Akademinės laisvės, kaip pamatinės aukštojo mokslo vertybės, reikšmė visuotinai pripažįstama. Jos sampratos, kilmės, teisinio reguliavimo aspektai gana plačiai nagrinėti ir užsienio mokslininkų darbuose. Vis dėlto nėra iki galo aišku, ką apima terminas „akademinė laisvė“, kokias teises garantuoja akademinei bendruomenei ir kokias pareigas nustato. Paprastai pripažįstama tokio pobūdžio akademinė laisvė, kaip tyrimų ir jų rezultatų skelbimo, dėstymo, vidinė bei išorinė akademinė laisvė, taip pat studijavimo laisvė. Skirtingose valstybėse skiriasi tiek akademinės laisvės sąvoka, jos turinys, tiek ir akademinės laisvės apsaugos užtikrinimas. Akademinė laisvė moderniose demokratinėse valstybėse paprastai įtvirtinama konstituciškai. Konstitucinis akademinės laisvės reglamentavimas įvairiose šalyse skiriasi. Vienų valstybių konstitucijose minima pati akademinės laisvės sąvoka, kitų valstybių – mokslo, tyrimų, meno, kūrybos laisvė. Kita vertus, šis principas gali būti išvestas ir iš konstitucinės žodžio laisvės, o tai gana dažnai traktuojama kaip nepakankama akademinės laisvės apsauga. Lietuvos Konstitucija taip pat numato akademinės laisvės apsaugą. Ši sąvoka yra detalizuota ir Konstitucinio Teismo nutarimuose. Tačiau negalima teigti, kad akademinės laisvės suponuojamos akademikų laisvės bei jų apribojimai yra aiškiai apibrėžti. Tai parodo, kad tiek konstitucinė, tiek ir išvestinė akademinės laisvės apsauga kelia įvairių interpretacijų. Tad, sprendžiant klausimą, ar konstitucijos įtvirtinta akademinės laisvės apsauga yra geresnė nei išvedama iš žodžio laisvės, yra svarbu išsamiai ir tiksliai apibrėžti akademinės laisvės sąvoką. Juk tik žinant, ką siekiama apsaugoti, galima pradėti kalbėti apie apsaugos lygį bei galimybes.

The importance of academic freedom as a fundamental value of higher education is universally recognized. This principle is at the very core of higher education in many countries. The literature that analyzes academic freedom‘s concept, origin, development is quite extensive. In spite of this fact, there is little consensus as to what academic freedom actually means, what academic rights, responsibilities and necessary limitations it brings. Academic freedom is often understood as having such distinct dimensions as freedom of research and publication, freedom of teaching, freedom of intramural and extramural speech and freedom of studying. Interpretations of the concept and content as well as legal protection of academic freedom are different in various countries. In modern democracies academic freedom is usually given separate protection in the constitution. This paper gives a comparative assessment of constitutional protection of academic freedom in USA, Lithuania and also other European Union countries. The results of the research indicate that the constitutional protection within given countries differs. The protection of academic freedom is guaranteed in half of the EU countries constitutions. The concept of this principle in these countries is quite similar and is defined as freedom of science, arts, knowledge, scientific research and teaching. Additionally, a few constitutions protect the freedom of studying. The protection of academic freedom is also included in the Constitution of Lithuania. The concept was detailed in the case law of the Constitutional Court. However it does provide a clear definition of academic freedom and specification of the rights, duties, necessary limitations and safeguards inherent to the concept. Although protection for academic freedom may not be specifically available in the constitution, it may be derived from the other basic constitutional right – freedom of speech. All the EU member states, except the United Kingdom, which does not have a written constitution, have some protection for freedom of speech in their constitutions. In contrast, academic freedom in the United States is protected derivatively under the First Amendment to the Constitution which protects freedom of speech. The case law in US is significant for how academic freedom is protected. US case law seems a bit more clear as to what academic freedom is, while rather less clear as to whether, if at all, it has a constitutional basis. The constitutional, as well as derivative protection of academic freedom raises various interpretations, as well as the question does the inclusion of academic freedom within a state’s constitution provides a better protection of it? In order to ensure this protection it is essential to have a complete and accurate definition of academic freedom. This fundamental principle can only be defended if we know what to defend.

Note: Downloadable document is in Lithuanian.

Keywords: academic freedom, freedom of speech, freedom of scientific research, constitutional protection, higher education

Suggested Citation

Pasvenskiene, Ausrine, Akademinės laisvės samprata ir konstitucinė jos apsauga (Concept of Academic Freedom and it's Constitutional Protection) (May 1, 2013). Gediminas Mesonis et al., eds. Viešosios Teisės Raida: De Jure Ir De Facto Problematika (The Development of Public Law: De Jure and De Facto Issues). Scholarly Study. MES, 2013, pp. 155-168, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2337681

Ausrine Pasvenskiene (Contact Author)

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

K. Donelaičio g. 58
Kaunas, LT-44248
Lithuania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
415
PlumX Metrics