לקראת יישום ראוי של תיקון 113 - הערות ראשוניות

הסניגור 196

7 Pages Posted: 11 Oct 2013

See all articles by Ruth Kannai

Ruth Kannai

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 11, 2013

Abstract

רשימה קצרה שדנה בבעיות שהתעוררו בפסיקה במהלך קביעת גזר הדין בהתאם להוראות של תיקון 113 של חוק העונשין. המאמר בוחן ביקורתית את הפסיקה ומציע פרשנות המתאימה לדרך שבה בחר המחוקק להבנות את שיקול הדעת של השופט בגזירת הדין. המאמר דן בשיקולים המשפיעים על קביעת מתחם העונש ההולם; בספציפיות של המתחם; ברוחב הרצוי שלו; ברכיבי הענישה שהוא אמור לכלול; ובאפשרות לגזור עונש הולם ומתאים במקרים חריגים ביותר.

Keywords: ענישה - הבניית שיקול הדעת בענישה, תיקון 113 של חוק העונשין, מתחם העונש ההולם, גמול סובייקטיבי

Suggested Citation

Kannai, Ruth, לקראת יישום ראוי של תיקון 113 - הערות ראשוניות (October 11, 2013). הסניגור 196, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2339147

Ruth Kannai (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
211
PlumX Metrics