שיהיה במזל: על אקראיות בסדרי הדין
(Best of Luck: On Randomness in Procedure)

משפט חברה ותרבות: פרוצדורות, טליה פישר ויששכר רוזן-צבי עורכים, עתיד להתפרסם 2014

40 Pages Posted: 11 Oct 2013 Last revised: 17 Apr 2014

See all articles by Ori Aronson

Ori Aronson

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 11, 2013

Abstract

תקציר בעברית: המאמר דן בתפקידים – הקיימים והאפשריים – של כללי הכרעה אקראיים במשפט ובניהול ההליך המשפטי בפרט. הוא מציג טיעון בזכות אימוץ מנגנון ניתוב אקראי של תיקים לבתי משפט בעלי סמכויות מקבילות; מצב שהנו נפוץ מאוד בשיטות משפט רבות כולל ישראל, למשל במצבים של סמכות מקומית מקבילה או אף סמכות עניינית חופפת (כמו בתחומים הכרוכים בסכסוכי גירושין). ניתוב אקראי של תיקים עשוי לצמצם את היתרון שיש לבעלי דין מתוחכמים בהובלת הליטיגציה לפורום הרצוי להם; בכוחו להעצים את הפלורליזם התוצאתי של מערכת המשפט כי הוא מבטיח תשומות מקבילות של פורומים שונים על שאלות משפטיות דומות; והוא גם משפר את האיכות האפיסטמית של התוצר השיפוטי, באפשרו דינמיקות של השוואה ונסיינות בין פורומים. אף שאקראיות נתפסת כסטיה מעקרונות יסוד של אידיאל שלטון החוק בדמוקרטיה המודרנית, המאמר מצביע על כך שהיא למעשה נוכחת כבר כיום בהיבטים משמעותיים של ניהול ההליך המשפטי (בדגש על ניתוב תיקים לשופטים ושופטים להרכבים), וטוען שיש ערך במיצוי יתרונותיה בהקשרים נוספים.

English Abstract: The Article explores the significance of randomized decisionmaking in legal procedure. It shows that randomization is present in important contexts of common law adjudication in general and in Israeli law in particular – namely in the procedural context of assigning cases to judges. The Article evaluates randomness’ costs, benefits, and implications for the rule-of-law ideal of liberal-pluralist societies, arguing that at least in certain contexts randomization can in fact be a justified course of action in the design of procedural norms.

Note: Downladable document is in Hebrew.

Keywords: סדרי דין, אקראיות, סמכויות מקבילות

Suggested Citation

Aronson, Ori, שיהיה במזל: על אקראיות בסדרי הדין
(Best of Luck: On Randomness in Procedure) (October 11, 2013). משפט חברה ותרבות: פרוצדורות, טליה פישר ויששכר רוזן-צבי עורכים, עתיד להתפרסם 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2339158

Ori Aronson (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat-Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/558

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
73
Abstract Views
483
rank
389,816
PlumX Metrics