הפרדה משפילה בחינוך החרדי: היבטים נזיקיים ושיקולי מדיניות

התקבל לפרסום בתרבות דמוקרטית 15 (2013) 321-269

34 Pages Posted: 11 Oct 2013 Last revised: 1 Apr 2014

See all articles by Benjamin Shmueli

Benjamin Shmueli

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 11, 2013

Abstract

פרשת עמנואל – פרשת ההפרדה בין המגמה הכללית למגמה החסידית בבית הספר הפרטי החרדי לבנות ביישוב עמנואל – נתפסה בעיני בג"ץ כפרשה של אפליה פסולה עקב הפרדה על רקע מוצא שפגעה בשוויון ובכבוד. לכאורה, אין מתאים ממקרה זה לא רק להוצאת צו מניעה במישור המשפט המנהלי, אלא גם להגשת תביעת נזיקין לאחר מעשה לפיצוי המוּדָרים בגין הנזקים. ואכן, שתי תביעות כאלה כבר הוגשו והסתיימו בפשרה.

חיבור זה יעסוק באשכול השאלות שלהלן: האם דיני הנזיקין הם אכן הכלי המתאים להסדיר בדיעבד את הזכויות שנפגעו בעקבות הפרדה פסולה ומשפילה, דרך הוראה על מתן פיצוי? האם ראוי לנקוט מדיניות של הענקת פיצוי במקרים מעין אלה? האם על דיני הנזיקין להרתיע מפני הפרדה המשפילה אחרים ופוגעת בכבודם, ואגב כך להעצים את המודרים? האם פיצוי במקרים כאלה הוא יישום ראוי של מדיניות צדק חלוקתי? המבט יהיה של תאוריה פלורליסטית של דיני הנזיקין – ולא של תאוריה מוניסטית – דהיינו תאוריה הבוחנת את כל מטרות דיני הנזיקין יחד ומנסה על ידי אפיון סוג הפעילות המזיקה ואופי התובעים והנתבעים לבחון אילו מטרות – בנסיבות המקרה – צריכות להיות דומיננטיות ועדיפות מהמטרות האחרות.

Keywords: חינוך חרדי, פרשת עמנואל, הפרדה בבתי ספר, אפליה

Suggested Citation

Shmueli, Benjamin, הפרדה משפילה בחינוך החרדי: היבטים נזיקיים ושיקולי מדיניות (October 11, 2013). התקבל לפרסום בתרבות דמוקרטית 15 (2013) 321-269, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2339187

Benjamin Shmueli (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://www.law.biu.ac.il/en/node/455#tabs-tabset-5

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
374
PlumX Metrics