מבט הרמנויטי על פרשנות חוזים

משפטים, מג, תשע"ג

88 Pages Posted: 14 Oct 2013 Last revised: 1 Apr 2014

See all articles by Shahar Lifshitz

Shahar Lifshitz

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Elad Finkelstein

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: October 12, 2013

Abstract

דיני פרשנות חוזים במשפט הישראלי, מצויים בשנים האחרונות במרכזה של מחלוקת נוקבת וסוערת שהצדדים לה הנם שופטים, עורכי דין, מלומדים ולאחרונה גם המחוקקים. אולם, כשמתפזר העשן ובשוך הקרבות, מתגלה מציאות מפתיעה, לפיה העמדות השונות של החולקים וההבדלים ביניהם אינם ברורים, ולעיתים אפילו עצם קיומה של מחלוקת פרשנית נתון במחלוקת בין החולקים לכאורה.

מאמר זה מבקש לתרום לדיון הישראלי בפרשנות חוזים באמצעות שני גופי ידע. גוף הידע האחד הינו ההרמנויטיקה, וגוף הידע השני הינו התיאוריה של דיני החוזים. במאמר מוצגים שלושה מתחים מרכזיים שההרמנויטיקה עוסקת בהם. המתח שבין היוצר ליצירה, המתח שבין הלשון למשמעות, והמתח שבין הפרשן לנשוא הפרשנות המשתקף ביחס כלפי הגישה ההרמנויטית המכונה הפרשן כיוצר. האינטגרציה שבין שלושת המתחים ההרמנויטיים ויישומם לדיני החוזים פורסת רשת אנליטית-מושגית שבה ניתן למקם את האפשרויות השונות לפרשנות החוזים. בשלב הבא, משולב הניתוח ההרמנויטי בויכוח נורמטיבי המתרחש בשנים האחרונות בין שתי גישות תיאורטיות: הגישה הניאו פורמליסטית ותיאורית חוזה היחס. המשגת העמדות הנורמטיביות של הגישות הללו ברשת המושגית שנפרשה בחלק הראשון תגלה כי הגישה הראשונה תומכת בגישת היצירה הלשונית בעוד הגישה השנייה משלבת בין גישת היוצר התכליתי (המשמעות) לגישת הפרשן כיוצר. המאמר מנתח באופן ביקורתי את שתי הגישות הללו ומציג מולם גישה שלישית התומכת, בכפוף לחריגים המתוארים במאמר, בגישת היוצר הלשונית ומגלה עמדה מורכבת כלפי גישת הפרשן כיוצר.

לאחר הצבת המודל הראוי לפרשנות חוזים, פונה המאמר לניתוח מושכל של המשפט הישראלי. המאמר ממקם את העמדות השונות הקיימות בישראל ומעריכן על בסיס הניתוח ההרמנויטי והתיאורטי. באפילוג דן המאמר בתיקון לחוק החוזים ובהשפעתו על פרשנות חוזים במשפט הישראלי.

Keywords: פרשנות חוזים, הרמנויטיקה, פרשנות תכליתית, גישת היצירה הלשונית, הפרשן כיוצר

Suggested Citation

Lifshitz, Shahar and Finkelstein, Elad, מבט הרמנויטי על פרשנות חוזים (October 12, 2013). משפטים, מג, תשע"ג, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2339532

Shahar Lifshitz (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Elad Finkelstein

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
104
Abstract Views
505
rank
310,711
PlumX Metrics