?האם איכות הממשל התאגידי משפיעה על ערך השוק של חברות עסקיות בישראל

רבעון לכלכלה, 56 (3/4), 2009

49 Pages Posted: 31 Oct 2013

See all articles by Beni Lauterbach

Beni Lauterbach

Bar-Ilan University - Graduate School of Business Administration; European Corporate Governance Institute (ECGI)

Menashe Shahmoon

Ruppin Academic Center - School of Social Sciences & Management

Date Written: October 16, 2011

Abstract

במחקר זה אנו בונים, לראשונה בישראל, מדד לדרוג איכות ממשל תאגידי. המדד מבוסס על מדדים דומים שפותחו בחו"ל, מתמקד בארבע נושאים עיקריים (יכולות הדירקטוריון, בקרה וביקורת, אתיקה והגינות, ושקיפות), וכולל 19 משתנים. ניתוח אמפירי של 173 חברות ציבוריות (שנכללו ברשימת ת"א 100 ויתר 150 בסוף שנת 2005) מגלה כי: א) חברות ללא גרעין שליטה וחברות המציגות תשואה גבוהה יותר על ההון הן בעלות ממשל תאגידי איכותי יותר; ב) קיים קשר חיובי מובהק בין המדד לדרוג איכות ממשל תאגידי שבנינו לבין ערך החברה היחסי (Tobin's Q); ג) קיומו של קוד אתי, עסקאות מעטות עם בעלי עניין, דיווח מוקדם של הדוחות התקופתיים והכללת מספר מועט של דירקטורים שהם עובדי תאגיד, הם מרכיבי המדד בעלי הקשר החיובי החזק ביותר עם ערך החברה; ד) לחברות דואליות איכות ממשל תאגידי גבוהה יותר וערך גבוה יותר.

Keywords: ממשל תאגידי, חברות

Suggested Citation

Lauterbach, Beni and Shahmoon, Menashe, ?האם איכות הממשל התאגידי משפיעה על ערך השוק של חברות עסקיות בישראל (October 16, 2011). רבעון לכלכלה, 56 (3/4), 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2340935

Beni Lauterbach (Contact Author)

Bar-Ilan University - Graduate School of Business Administration ( email )

Ramat Gan
Israel

European Corporate Governance Institute (ECGI) ( email )

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium

Menashe Shahmoon

Ruppin Academic Center - School of Social Sciences & Management ( email )

Emek Hefer
Emek Hefer 40250, 40250
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
232
Abstract Views
1,134
rank
158,086
PlumX Metrics