שכר מנכ"לים בישראל והקשר שלו לבעלות ולביצועים של הפירמה

רבעון לכלכלה, 54 (2), יוני 2007

34 Pages Posted: 24 Oct 2013

See all articles by Ronen Barak

Ronen Barak

Jerusalem College of Technology; Ariel University - Department of Economics and Business Administration; Bar-Ilan University - S. Daniel Abraham School of Business Administration

Shmuel Cohen

Bar-Ilan University - S. Daniel Abraham School of Business Administration

Beni Lauterbach

Bar-Ilan University - Graduate School of Business Administration; European Corporate Governance Institute (ECGI)

Date Written: June 16, 2007

Abstract

אנו בוחנים, לראשונה בישראל במדגם אורך ("נתוני פאנל"), את יחסי הגומלין בין גובה שכר המנכ"ל, רגישות שכרו לביצועים, מאפייני הפירמה ומבנה הבעלות והשליטה בחברה. המדגם כולל את כל החברות הישראליות שנסחרו בבורסה בת"א בשנים 1994-2001 ושלאורך כל התקופה לא התחלף בהן המנכ"ל ולא השתנה מבנה השליטה. סך הכל במדגמנו 124 חברות (992 תצפיות שנתיות).

אנו מוצאים ששכרו של המנכ"ל רגיש בעיקר וברמת מובהקות גבוהה לביצועי המניות של החברה. לעומת זאת רגישות שכר המנכ"ל לרווח הנקי או לתשואה על ההון של החברה מוגבלת ואיננה מובהקת. כשמבחינים בין משתני הבעלות, נמצא כי כאשר יתר הגורמים שווים, שכרו של מנכ"ל בעלים (מנכ"ל שהוא אחד מבעלי השליטה בחברה) שונה באופן מובהק (גבוה בממוצע ב-50% עד 60% לערך) משכרו של מנכ"ל שכיר (שאיננו מבעלי השליטה). בנוסף, רגישות השכר לביצועים של מנכ"ל שכיר גבוהה מזו של מנכ"ל בעלים, אם כי באופן בלתי מובהק. לבסוף, מצאנו עדות מסוימת לכך ששכרו של מנכ"ל בעלים בחברה משפחתית ורגישות שכרו לביצועים גבוהים מהשכר ורגישות השכר לביצועים של מנכ"ל בעלים בחברה הנשלטת על ידי מספר שותפים עסקיים.

Keywords: שכר מנכ"לים

Suggested Citation

Barak, Ronen and Cohen, Shmuel and Lauterbach, Beni, שכר מנכ"לים בישראל והקשר שלו לבעלות ולביצועים של הפירמה (June 16, 2007). רבעון לכלכלה, 54 (2), יוני 2007, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2340940

Ronen Barak

Jerusalem College of Technology ( email )

Jerusalem
Israel

Ariel University - Department of Economics and Business Administration ( email )

Israel

Bar-Ilan University - S. Daniel Abraham School of Business Administration ( email )

Ramat-Gan, 52900
Israel

Shmuel Cohen

Bar-Ilan University - S. Daniel Abraham School of Business Administration ( email )

Ramat-Gan, 52900
Israel

Beni Lauterbach (Contact Author)

Bar-Ilan University - Graduate School of Business Administration ( email )

Ramat Gan
Israel

European Corporate Governance Institute (ECGI) ( email )

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
243
Abstract Views
1,146
rank
151,545
PlumX Metrics