דיני עבודה
(Employment Law and Economics)

הגישה הכלכלית למשפט 477, בעריכת אוריאל פרוקצ'יה, 2012

35 Pages Posted: 5 Nov 2013

See all articles by Lilach Lurie

Lilach Lurie

Tel Aviv University - Department of Labor Studies

Orly Lobel

University of San Diego School of Law

Yuval Feldman

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: November 4, 2013

Abstract

תקציר בעברית: פרק זה דן בתובנות מרכזיות של גישת הניתוח הכלכלי בתחום דיני העבודה. בעוד שבתחומי משפט אחרים גישת הניתוח הכלכלי עברה מזמן את השלב בו אנו נדרשים להסביר את תרומתה התיאורית והנורמטיבית, בתחום דיני העבודה עדיין מושגים כגון יעילות ותחרותיות מתקבלים בחשדנות מסוימת על ידי העוסקים בתחום. באופן פשטני, ולדעתנו שגוי, יש המזהים את הניתוח הכלכלי עם מה שנקרא לעתים גישה פרו-מעבידית אשר מנסה להעלות טיעונים מתחום השוק החופשי לתוך שיח דיני העבודה. פרק זה מצביע על המורכבות של מושג היעילות בחשיבה הכלכלית בכלל ובתחום דיני העבודה בפרט. מורכבות זו של הניתוח הכלכלי פוגמת אולי בקסמו הראשוני ככלי ניתוח אשר עשוי להוביל לתוצאה אחת מדויקת. עם זאת, מורכבות זו של הניתוח הכלכלי- בעיקר כאשר משולבים בתוכו מדדי יעילות שונים וכן נדונים במסגרתו כשלי השוק השונים- מאפשרת ניתוח כלכלי עשיר ומפרה של הסוגיות המרכזיות בדיני העבודה. הפרק מדגים תפיסות אלו באמצעות ניתוח דוגמאות ממשפט העבודה הפרטי, משפט העבודה הקיבוצי ודיני איסור אפליה בעבודה.

English Abstract: This chapter discusses the main insights of the economic analysis of employment law. While in other legal fields, one no longer needs to explain the explicative and normative contributions of the economic analysis of law, lawyers in employment law are still somewhat suspicious of such concepts as efficiency and competition. Simplistically put, and in our opinion also erroneously, some see economic analysis as a pro-employer approach that attempts to implant free-market arguments into the field of employment law. This chapter points to the complex meaning of the concept of efficiency in economic analysis in general, and in employment law in particular. This complexity perhaps reduces some of the initial charm of economic analysis as an analytical tool that might lead to a single precise answer. Yet the complexity of economic analysis, especially when one includes in it various efficiency measures as well as discussions of the various market failures, allows a richer and more enlightening economic analysis of the main issues of employment law. This chapter illustrates these insights through analyzing examples taken from employment law, labor law and employment discrimination law.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: ניתוח כלכלי של המשפט, יעילות, דיני עבודה, משפט העבודה הקיבוצי, משפט העבודה הפרטי, אפליה בעבודה, Economic Analysis of Law; Efficiency; Employment Law; Labor Law; Employment Discrimination Law

Suggested Citation

Lurie, Lilach and Lobel, Orly and Feldman, Yuval, דיני עבודה
(Employment Law and Economics) (November 4, 2013). הגישה הכלכלית למשפט 477, בעריכת אוריאל פרוקצ'יה, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2341587

Lilach Lurie

Tel Aviv University - Department of Labor Studies ( email )

United States

HOME PAGE: http://people.socsci.tau.ac.il/mu/lilachlurie/

Orly Lobel

University of San Diego School of Law ( email )

5998 Alcala Park
San Diego, CA 92110-2492
United States

HOME PAGE: http://home.sandiego.edu/%7Elobel/

Yuval Feldman (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
144
Abstract Views
1,007
rank
208,309
PlumX Metrics