Efekt skali i efekt selekcji po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej (Scale Effect and Selection Effect after Poland's Accession to the European Union)

Chilimoniuk-Przezdziecka, E. (2012). EFEKT SKALI I EFEKT SELEKCJI PO PRZYSTAPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ. Ekonomia i Prawo, 9(2), 79-I

16 Pages Posted: 22 Oct 2013

Date Written: November 17, 2012

Abstract

Okres ostatnich siedmiu lat to czas istotnych zmian, jakie zaszły w gospodarce naszego kraju w wyniku wstąpienia do Unii Europejskiej. Wiele opublikowanych dotychczas raportów i analiz przedstawia różne oceny zarówno w kontekście mikro -- jak i makroekonomicznym. Wejście w życie porozumień integracyjnych stworzyło nowe warunki dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających w integrujących się gospodarkach.

W niniejszej pracy zostanie wykorzystany model Krugmana dotyczący efektu skali i selekcji po otwarciu gospodarki danego kraju. Niniejsze opracowanie będzie poświęcone Polsce i wybranym branżom produkcyjnym. Na podstawie danych o działalności polskich przedsiębiorstw zostanie przedstawiona empiryczna weryfikacja modelu Krugmana i dzięki temu zostanie dokonana ocena wpływu otwarcia gospodarki na funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych.

W badaniu wykorzystano dane o produkcji w głównych branżach przemysłowych na podstawie podziału stosowanego przez Główny Urząd Statystyczny i publikowanego w roczniku "Nakłady i wyniki przemysłu".

The last seven years have brought about significant changes in the Polish economy. Market openness means above all the benefits of higher production, and market expansion. This implies, however, with a decrease in the number of companies that fail to deal with the incoming of foreign competition. As a result of opening the market, we are dealing with two opposing effects -- the scale effect, as firms expand their outputs, and the selection effect, as some firms are forced to exit due to the pressure of foreign competition.

The study identifies a scale effect in these industries, which increased revenue, export sales, and the number of firms.

In turn, the selection effect was identified on the basis of the decrease in the number of firms in 2004-2010 and improvement of the profitability ratio.

The evaluation of these two effects reflects the impact of opening the economy to the functioning of manufacturing companies.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: scale effect, selection effect,

JEL Classification: D24

Suggested Citation

Przezdziecka, Eliza, Efekt skali i efekt selekcji po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej (Scale Effect and Selection Effect after Poland's Accession to the European Union) (November 17, 2012). Chilimoniuk-Przezdziecka, E. (2012). EFEKT SKALI I EFEKT SELEKCJI PO PRZYSTAPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ. Ekonomia i Prawo, 9(2), 79-I, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2341755

Eliza Przezdziecka (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

aleja Niepodleglosci 162
PL-Warsaw, 02-554
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
471
PlumX Metrics