Offshoring we współczesnej gospodarce światowej (Offshoring in the Contemporary World Economy)

International Journal of Management and Economics (prev: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej), no. 30/2011, pp. 71-88. ISSN: 1428-1457

Posted: 21 Oct 2013

Date Written: June 10, 2011

Abstract

Pogarszające się warunki ekonomiczne w związku z kryzysem stały się dla wielu firm powodem poszukiwania sposobu zapewniającego utrzymanie opłacalności. Szansą na przetrwanie stał się outsourcing. Odkąd firmy outsourcujące procesy biznesowe zaczęły poszukiwać dostarczycieli za granicą, mamy do czynienia z offshoringiem. Należy przy tym zaznaczyć, że offshoring wynika nie tylko ze specjalizacji produkcji biorącej się z możliwie najefektywniejszego wykorzystania czynników produkcji, ale także ze specjalizacji poszczególnych procesów, takich jak: księgowość, zarządzanie kadrami, obsługa klientów, telefoniczna obsługa klienta itp. W opracowaniu zostaną zaprezentowane różne metody oceny atrakcyjności lokalizacji inwestycji offshoringowych i szacowania intensywności offshoringu w danym kraju lub branży oraz uwarunkowania do zastosowania tych metod. Przy okazji przeprowadzona będzie ocena atrakcyjności Polski i krajów naszego regionu Europy w różnych rankingach oraz analiza zmian pozycji Polski w ostatnim czasie. Na koniec przeanalizowane będą inwestycje offshoringowe w Polsce na tle regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Deteriorating economic conditions during the crisis for many companies were the reason for searching for profitability. Offshoring has become the chance for survival. Offshoring is not only the form of specialization of production guaranteeing the most efficient possible use of factors of production, but also the specialization of individual processes such as accounting, human resources management, customer service, call center, etc. The paper presents various methods of estimating the intensity of offshoring in a given country or industry, and assessing the attractiveness of offshoring locations. In addition to the presentation of these methods, the assessment of the attractiveness of Poland and countries of our region of Europe in different rankings will be carried out. The position of Poland as the market that attracts foreign investors is also reviewed.

Note: ownloadable document is in Polish.

Suggested Citation

Przezdziecka, Eliza, Offshoring we współczesnej gospodarce światowej (Offshoring in the Contemporary World Economy) (June 10, 2011). International Journal of Management and Economics (prev: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej), no. 30/2011, pp. 71-88. ISSN: 1428-1457, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2341760

Eliza Przezdziecka (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

aleja Niepodleglosci 162
PL-Warsaw, 02-554
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
303
PlumX Metrics