Kierunki Rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Polsce (Development Directions of the Third Age Universities in Poland)

A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, "E-mentor", 4(51)/2013, p. 72-77

96 Pages Posted: 24 Oct 2013

Date Written: October 23, 2013

Abstract

Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) są interdyscyplinarnymi ośrodkami edukacji pozaformalnej, które stanowią odpowiedź na wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Zasadne jest podjęcie tematu zmian reguł organizacyjnych, według których działają te podmioty. Są one związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami adaptacji do wymagań współczesnych społeczeństw i gospodarek opartych w coraz większym stopniu nie tylko na nowych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, ale też na ludzkiej kreatywności. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom tych czynników oraz cech powstających nowych modeli instytucji dla osób starszych w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu.

Universities of the Third Age are a multi-disciplinary non-formal education centers, which allow formation of positive responses to the challenges of an aging population. It is reasonable, however, to raise the subject of changes in their organizational rules. These changes are related to the internal and external factors of adaptation to the requirements of modern societies and economies increasingly based not only on new information and communication technologies, but also on the human creativity. The aim of this paper is to discuss these processes, factors as well as characteristics of emerging models of institutions for the elderly on the basis of a critical analysis of literature on the subject.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: creative ageing policy, Third Age Universities, standardization, third age, fourth age, silver economy, Economics of the Elderly

JEL Classification: I28, J14, Z18

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Kierunki Rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Polsce (Development Directions of the Third Age Universities in Poland) (October 23, 2013). A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, "E-mentor", 4(51)/2013, p. 72-77. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2344328

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
663
PlumX Metrics