יחסי משפחה וממון: אתגרים ומשימות בעקבות תיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון

חוקים א 227, 2009

91 Pages Posted: 30 Oct 2013

See all articles by Shahar Lifshitz

Shahar Lifshitz

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 29, 2013

Abstract

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 קבע כי הסדר איזון המשאבים ימומש בעת פקיעת הנישואים עקב גירושים או מוות. השילוב בין הסדר איזון משאבים דחוי לבין דיני הגירושים הדתיים המקשים על האפשרות ליזום ולהשיג גירושים ביוזמה חד צדדית, אפשר ותמרץ את הצד החזק הכלכלית, לרוב הגבר, להתנגד לגירושים ולחלופין להתנות את הגירושים בהסדר רכושי נו מבחינתו. בין כך ובין כך סוכל הליך איזון המשאבים ובעקבות זאת נהפך הסדר איזון המשאבים ללא רלוונטי ולאות מתה. על רקע מצב העניינים העגום, ההישג המרכזי והחשוב ביותר של תיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון שהתקבל לאחרונה הוא מתן אפשרות לאיזון המשאבים במועד המוקדם לפקיעת הנישואים עקב גירושים או מוות. בכך ניתק המחוקק את התלות בין הגירושים הדתיים לחלוקת הרכוש האזרחית ואיפשר מכניזם של "גירושים כלכליים" נפרדים מן הגירושים הדתיים.

תיקונו של חוק יחסי ממון מאשש את המחויבות העמוקה של המשפט הישראלי לשיתוף הזוגי ומציב לראשונה את החוק ככלי מרכזי להסדרת היחסים הכלכליים בין בני זוג בישראל. מאמר זה, הנכתב בעקבות התיקון, מבקש לבחון ולחדש את תפיסות היסוד של השיתוף הזוגי בישראל ולנתח לאורן ארבע סוגיות מרכזיות שהתיקון לחוק מעורר. הדיון בסוגיות אלה יוליך במקרים מסוימים להמלצות ולתיקונים חקיקתיים נוספים ובמקרים אחרים- להתוויית כלי הפרשנות הראויים של החקיקה הקיימת.

המאמר מחולק לארבעה חלקים: החלק הראשון עוסק בחידושו הראשי של התיקון, דהיינו: בנסיבות שבהן התיקון לחוק מאפשר "גירושים כלכליים" באמצעות הקדמה של איזון המשאבים, גם כשהצדדים לא התגרשו גירושים דתיים. החלק השני עוסק בהיקף הנכסים הכלולים באיזון המשאבים על פי חוק יחסי ממון, בעיקר בהבחנה בין נכסי המאמץ המשותף לנכסים חיצוניים. החלק השלישי עוסק בסמכות האקוויטבילית שהעניק התיקון לחוק לבתי המשפט לסטות מחלוקה שוויונית של הרכוש בהתחשב בפערים בכושר ההשתכרות בין בני הזוג עובר לגירושיהם. החלק הרביעי עוסק בהשפעתם של שיקולי ילדים על הסדרת יחסי הממון בין הוריהם.

Keywords: גירושים כלכליים, איזון משאבים, שיתוף זוגי, חלוקת רכוש

Suggested Citation

Lifshitz, Shahar, יחסי משפחה וממון: אתגרים ומשימות בעקבות תיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון (October 29, 2013). חוקים א 227, 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2346644

Shahar Lifshitz (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
116
Abstract Views
485
rank
284,508
PlumX Metrics