מה לפמיניזם ולזכויות הילד? השפעת תיאוריות פמיניסטיות על איסור ענישה גופנית לילדים כמקרה מבחן

משפחה במשפט א 57, 2007

59 Pages Posted: 30 Oct 2013

See all articles by Benjamin Shmueli

Benjamin Shmueli

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 29, 2013

Abstract

האם הפמיניזם פורץ גבולות לעבור מחוזות חדשים ומשפיע גם על זכויות הילד? האם תיאוריות פמיניסטיות מוכנות לפעול גם לקידומן של קבוצות חלשות אחרות באוכלוסייה ובמשפחה, ולתיקונן של עוולות חברתיות שאינן מכוונות כלפי נשים? החיבור מנסה לבחון את מידת השפעתן של תיאוריות פמיניסטיות שונות על קידום זכויות הילד דרך סוגיית הענישה הגופנית כלפי ילדים.

מבט על חלק הארי של הקבוצה הנכבדת שתרמה להטלתו של איסור על ענישה גופנית לילדים ולתלמידים בישראל ולהטמעתו בקרב הציבור, מראה כי מדובר בעיקר בנשים: שופטות, חברות-כנסת, עובדות משרד המשפטים, עובדות ארגונים למען הילד ונשות אקדמיה. אך בשום שלב של המהלך לא הוזכר, אף לא בעקיפין, כי מדובר בהשפעה של תיאוריה פמיניסטית. לצורך בחינת השאלה שבבסיס המאמר, ייבחנו כמובן לא רק זהותן של מבצעות המהלך, אלא גם תוכנו של המהלך, תוך כדי ניסיון להכריע בשאלה אם המהלך מייצג השלכה של תיאוריות פמיניסטיות, בעיקר רדיקליות, שהרי לא כל מהלך שנעשה ברובו על-ידי נשים הוא בהכרח מהלך פמיניסטי. מטרת הבחירה אינה רק לזהות נקודתית את המהלך לגבי ענישה גופנית, אלא לפתוח צוהר לשני מעגלים רחבים יותר. המעגל האחד הוא בחינה השפעות אפשריות של תיאוריות פמיניסטיות על קידום זכויות הילד בכלל בסוגיות נוספות, בין היתר דרך השאלה אם ניתן בכלל להשוות בין יחסי גברים ונשים, שם הפמיניזם רואה פער מלאכותי שיש לעקרו מן השורש, לבין יחסי הורים וילדים, שם הפער אולי טבעי יותר ונובע מחובת החינוך. המעגל האחר הוא הניסיון לבחון אם תיאוריות פמיניסטיות מעוניינות לקדם זכויות של קבוצות חלשות או מקופחות אחרות באוכלוסייה, פרט לנשים, או שמא הן מעוניינות לשמר את מאבקן רק ליחסי גברים ונשים אף אם מבחינה תיאורטית מתאים תוכן המאבק הפמיניסטי גם למאבקן של קבוצות אחרות. כך תתחדד ההבחנה לגבי מידת תחולתן והשתרעותן של תיאוריות פמיניסטיות. הבחינה תתמקד בשאלות אם ההשפעה האפשרית שנבחנת בחיבור זה תוכל לדחוף חוקרות וחוקרים המגדירים את עצמם כפמיניסטים לכתוב ולהשפיע גם בשדה זכויות הילד, ואם השפעה זו תיטיב עם זכויות הילד או שמא היא עלולה להפריע לקידום זכויות אלה בהיתקלה עם מקבלי החלטות, אשר פמיניזם עלול לעורר אצלם אנטגוניזם.

Keywords: פמיניזם, זכויות הילד, ענישה גופנית

Suggested Citation

Shmueli, Benjamin, מה לפמיניזם ולזכויות הילד? השפעת תיאוריות פמיניסטיות על איסור ענישה גופנית לילדים כמקרה מבחן (October 29, 2013). משפחה במשפט א 57, 2007, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2346957

Benjamin Shmueli (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://www.law.biu.ac.il/en/node/455#tabs-tabset-5

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
434
rank
443,093
PlumX Metrics