?תביעות נזיקין בין בני זוג - התדיינות או חסינות

מחקרי משפט כז 139, התשע"א-2011

68 Pages Posted: 30 Oct 2013

See all articles by Benjamin Shmueli

Benjamin Shmueli

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 30, 2013

Abstract

לאחרונה אפשר לזהות מגמה מתגברת של הגשת תביעות נזיקין במשפחה, ובהן גם (ובמיוחד) תביעות נגד בני-זוג. בעבר-ובמידה מסוימת גם בהווה- היו במשפט המקובל ובדין הישראלי חסינויות מפני התדיינויות כאלה. האם יש מקום לחסימת התביעות הללו, או שיש לדון בהן כבכל תביעה תביעה נזיקית אחרת? החיבור יציע התייחסות לשאלה זו, באמצעות בחינת האפשרות לבצע איזון עדין בין גישה אינדיבידואליסטית, המתמקדת בהגשמת האוטונומיה של הפרט לתבוע על נזקיו, לגישה משפחתית-קולקטיביסטית, המנסה לבחון מה טוב למשפחה בכללותה והחוששת שההתערבות המשפטית בענייניה עלולה להזיק לה יותר מאשר להועיל.

החיבור יציג את המצב המצוי באור ביקורתי. ההנחה תהיה כי אף שמדובר בתביעה שיכולה להתיישב עם מטרות דיני הנזיקין, אין להתעלם מכך שאין מדובר בתביעה בין זרים. כמו כן, אין להתעלם ממטרת הקמתו של בית המשפט לענייני משפחה- שבו נדונה תביעה שכזו- שהיא יישוב סכסוכים בדרכי שלום. זאת ועוד, מכיוון שמדובר בתביעות טעונות ויצריות במיוחד, לעתים הסעד האמתי הרצוי אינו פיצוי כספי אלא סעד אחר- רגשי- שהמשפט כיום אינו יכול לספקו ושיכול להינתן באופן טיפוסי דווקא בהליך חוץ-משפטי. עם זאת, כפיית הצדדים לפנות להליך שכזה בחסות בית המשפט (כגון גישור שבחובה) היא בעייתית, שכן מדובר בהליך שהוא וולונטרי במהותו.

אציע מודל רצוי המאזן בין הגישות- האינדיבידואליסטית והמשפחתית. מודל זה מציג מסגרת תאורטית ופרקטית לדיון בתביעות אלה בשלבים השונים של ההליך הנזיקי בבית המשפט לענייני משפחה (לרבות בהליך הטרום-משפטי), תוך שימוש גם בהליכים חוץ-משפטיים במסגרת התביעה כעניין שבחובה במידה מסוימת. חלק מהפתרון המוצע ישפיע גם על הדיון הפלילי בעניין עבירות כלפי בן-משפחה.

Keywords: תביעות נזיקין במשפחה, גישה אינדיבידואליסטית, גישה משפחתית-קולקטיביסטית, גישור

Suggested Citation

Shmueli, Benjamin, ?תביעות נזיקין בין בני זוג - התדיינות או חסינות (October 30, 2013). מחקרי משפט כז 139, התשע"א-2011 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2347392

Benjamin Shmueli (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://www.law.biu.ac.il/en/node/455#tabs-tabset-5

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
146
Abstract Views
644
rank
238,634
PlumX Metrics