ענישה גופנית של ילדים בידי הוריהם על פי המשפט העברי - גישות מסורתיות וזרמים מודרניים

פלילים י 365, 2002

44 Pages Posted: 1 Nov 2013

See all articles by Benjamin Shmueli

Benjamin Shmueli

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 31, 2013

Abstract

למרות המקובל בקרב רבים מן הציבור, גישתו של המשפט העברי בסוגיית הענישה הגופנית לילדים אינה מסתכמת בפסוק "חושך שבטו שונא בנו". כמו כן, פסיקת בית המשפט העליון בישראל בשנים האחרונות, שאסרה כמעט חד-משמעית על ענישה גופנית כלשהי, אינה מנוגדת בהכרח, ולפחות לא באופן גורף, לגישתו של המשפט העברי בסוגיה זו. לפסוקים מספר משלי פירושים שונים, אם כי לא ניתן להתעלם מהפירוש הפשוט הדן בהכאת הילד לשם חינוכו. עם זאת, ספר משלי הוא מקור משלים ואינו מקור משפטי-הלכתי. מהמקורות ההלכתיים, הנתמכים גם במקורות מוסר משלימים, עולה כי הענישה הגופנית, שהיא מותרת מעיקרו של הדין העברי, אינה בבחינת חובה וציווי פוזיטיבי אלא היא אמצעי ודרך לאכיפת חיוב (הוא מצוות החינוך והתוכחה של ההורה כלפי ילדו). היתר זה ניתן בזעיר אנפין ובמשורה, והוא תָחוּם בגבולות ברורים בדמות סייגים רבים וקשים, שמקורם באי יעילות השמשת שיטת חינוך זו במקרים מסוימים, וכן בהתחשב בזכויות הילד. בהתחשב בכך, הרי שהפעלת אמצעי זה הופכת לקשה ליישום בפועל.

בדורות האחרונים נתפתח, לצד הזרם השמרני-המסורתי הדוגל בהיתר לענישה הגופנית תוך סיוגה והגבלתה, גם זרם מודרני (המורכב בעיקר מחכמי מוסר, חינוך והוראה, אך קיימים לו ניצנים גם בספרות השו"ת והפוסקים). זרם זה מנסה להתחשב בתמורות שחלו בתקופה האחרונה בכל הקשור לזכויות הילד. אמנם הזרם המודרני מצמצם את ההיתר לשימוש בענישה הגופנית באופן נרחב עוד יותר מן הסייגים המסורתיים ואף קורא להשתמש בו באופן סמלי בלבד, כרע במיעוטו וכאופציה אחרונה אם בכלל, וכך בעצם כמעט ומאיין אותו בפועל; עם זאת, גם הזרם המודרני אינו מטיל איסור משפטי גורף על הענישה הגופנית, וספק אם יעשה כן בעתיד הנראה לעין (אם כי קיימים כלים הלכתיים לעשות כן). פתרון בדמות איסור גורף הוא קל ומעשי אך אינו יעיל ואינו מתעמת באופן אמיתי עם הבעיות היומיומיות שבשדה החינוך.

עם כל זאת, המקורות מציגים תמונה לפיה דרכו של המשפט העברי בסוגיית הענישה הגופנית הינה מורכבת יותר מהתפיסה הידועה והמקובלת בציבור, והמגמה הכללית של המשפט המודרני אינה עומדת בסתירה לדרכו של המשפט העברי, ולפחות לא באופן גורף כפי שניתן היה לחשוב מלכתחילה. ואדרבה, הדין המודרני והישראלי יכול גם יכול לינוק מעקרונותיו ומתכניו של הדין העברי ולהשליך ממנו על סוגיות אקטואליות לענישה הגופנית גם בימינו.

Keywords: ענישה גופנית, משפט עברי, הכאה לשם חינוך

Suggested Citation

Shmueli, Benjamin, ענישה גופנית של ילדים בידי הוריהם על פי המשפט העברי - גישות מסורתיות וזרמים מודרניים (October 31, 2013). פלילים י 365, 2002, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2348232

Benjamin Shmueli (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://www.law.biu.ac.il/en/node/455#tabs-tabset-5

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
173
Abstract Views
753
rank
208,096
PlumX Metrics