כן אדוני השר: על חובתו של עובד ציבור לציית להוראות בלתי חוקיות שניתנו לו מגבוה, ועל ההגנה בפלילים עקב ציות כזה

עיוני משפט לה 185, 2012

45 Pages Posted: 5 Nov 2013

See all articles by Ziv Bohrer

Ziv Bohrer

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: November 4, 2013

Abstract

על־פי הדין החל כיום בישראל, על עובד ציבור מוטלת חובה רחבה יחסית לציית לממונים עליו גם כאשר אלה מורים לו לעשות מעשה בלתי־חוקי. כמו־כן, על־פי ההלכה, עובד ציבור שציית להוראה בלתי־חוקית כזו יהיה זכאי ככל הנראה להגנה רחבה יחסית של "צידוק עקב ציות להוראה מגבוה." מטרת מאמר זה היא לבחון את הדין הראוי בסוגיה זו של ציות עובדי ציבור להוראות בלתי־חוקיות. במאמר ייטען כי ההלכה החלה כיום בנושא התפתחה בפסיקה מבלי שבתי־המשפט בחנו לעומק את האינטרסים הציבוריים השונים העומדים על הפרק. חלף זאת הוחל על עובדי הציבור, על־דרך ההיקש, הדין החל על חיילים המקבלים פקודה בלתי־חוקית ממפקדם, וזאת מבלי לבחון את השאלה אם ראוי לגזור גזֵרה שווה לגבי שני התחומים. במאמר ייטען כי היקש זה אינו ראוי, לנוכח השונוּת הרבה בין האינטרסים הציבוריים העומדים על הפרק בכל אחד מהתחומים. לפיכך תוצע במאמר פרשנות חדשה לדין הישראלי בנושא, המאזנת באופן ראוי יותר בין כלל השיקולים הרלוונטיים לסוגיית הציות של עובדי ציבור להוראות בלתי־חוקיות. כמו־כן יתייחס המאמר (בראשיתו וקרוב לסופו) לפסק־דין מן העת האחרונה שבו עלתה הסוגיה מושא המאמר-פסק־הדין שניתן בעניינו של שמואל הרשקוביץ, לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, אשר הואשם בכך שסייע לצחי הנגבי למנות מינויים פוליטיים בלתי־תקינים במשרדו.

Keywords: הגנת הצידוק, ציות לפקודה, ציות להוראה בלתי חוקית, פקודה בלתי חוקית בעליל, חובת הציות של עובדי מדינה

Suggested Citation

Bohrer, Ziv, כן אדוני השר: על חובתו של עובד ציבור לציית להוראות בלתי חוקיות שניתנו לו מגבוה, ועל ההגנה בפלילים עקב ציות כזה (November 4, 2013). עיוני משפט לה 185, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2349814

Ziv Bohrer (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
42
Abstract Views
342
PlumX Metrics