Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego (Preferences of Polish Households in Using Financial Services. Survey Results)

Bank i Kredyt, 2008

12 Pages Posted: 14 Nov 2013

See all articles by Malgorzata Iwanicz-Drozdowska

Malgorzata Iwanicz-Drozdowska

Warsaw School of Economics, Institute of Finance

Agnieszka Nowak

Warsaw School of Economics

Artur Lewandowski

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management

Date Written: October 1, 2008

Abstract

W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego metodą CATI na 200 respondentach na przełomie stycznia i lutego 2008 r. Badanie dotyczyło korzystania przez Polaków z usług finansowych. Jak wskazują wyniki badań, Polacy są tradycjonalistami jeśli chodzi o korzystanie z usług finansowych. Z reguły to młodsza część społeczeństwa korzysta bądź zamierza korzystać z bardziej innowacyjnych rozwiązań. Stawia to przed instytucjami finansowymi pewne wyzwania, szczególnie w zakresie popularyzacji edukacji ekonomicznej, jak również budowania zaufania wśród klientów.

The article presents results of the survey conducted with the use of the CATI method on 200 respondents on the turn of January and February 2008 in the field of financial services usage in Poland. According to the results of the research, Poles represent a traditional attitude towards financial services and mostly the younger part of the surveyed population uses or declares to use in the future more innovative solutions. This creates a challenge for financial institutions, especially with regard to economic education as well as building trust among customers.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: usługi finansowe, gospodarstwa domowe, banki, zakłady ubezpieczeń (financial services, households, banks, insurers)

JEL Classification: G21, G22, D14

Suggested Citation

Iwanicz-Drozdowska, Malgorzata and Nowak, Agnieszka and Lewandowski, Artur, Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego (Preferences of Polish Households in Using Financial Services. Survey Results) (October 1, 2008). Bank i Kredyt, 2008, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2351254

Malgorzata Iwanicz-Drozdowska (Contact Author)

Warsaw School of Economics, Institute of Finance ( email )

Warsaw
Poland

Agnieszka Nowak

Warsaw School of Economics ( email )

Warsaw
Poland

Artur Lewandowski

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management ( email )

Warsaw
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
72
Abstract Views
906
rank
459,804
PlumX Metrics