Kooptace člena dozorčí rady (Co-Optation of a Member of the Supervisory Board)

Obchodněprávní Revue, 11-12/2012, pp. 319-324

10 Pages Posted: 18 Nov 2013 Last revised: 9 Sep 2016

See all articles by Jan Broulík

Jan Broulík

Amsterdam Centre for European Law and Governance

Abstract

Institut kooptace člena dozorčí rady akciové společnosti umožňuje levnější a pružnější doplňování uvolněných míst v tomto orgánu, ovšem je také spojen se snížením vlivu akcionářů na složení dozorčí rady. Kooptovat členy dozorčí rady lze pouze na místa určená pro členy dozorčí rady volené valnou hromadou, tj. kooptaci nelze provést k obsazení místa člena dozorčí voleného zaměstnanci. Dle autora je sporné to, zda může dojít ke kooptaci na místo, které valná hromada ponechala záměrně neobsazené. Dozorčí rada je způsobilá jmenovat náhradního člena dozorčí rady v případě, že počet míst v dozorčí radě obsazených jinak než kooptací neklesl pod polovinu počtu míst v dozorčí radě stanoveného stanovami.

Co-optation of a member of the supervisory board allows for cheaper and more flexible filling of emptied places in the board. At the same time, however, it lowers the influence of the shareholders on the composition of the board. Board members can only be co-opted to places intended for members elected by the general meeting of shareholders, i.e. a place intended for a member elected by employees cannot be filled by co-optation. The author considers it contestable, whether a place can be filled by co-optation, which the general meeting left intentionally empty. The board can perform co-optation only if at least a half of the places in the board stated by the articles of association is held by members who have not been co-opted themselves.

Note: Downloadable document is in Czechoslovakian.

Keywords: supervisory board, co-optation, a supervisory board member elected by employees

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Broulík, Jan, Kooptace člena dozorčí rady (Co-Optation of a Member of the Supervisory Board). Obchodněprávní Revue, 11-12/2012, pp. 319-324, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2355781

Jan Broulík (Contact Author)

Amsterdam Centre for European Law and Governance ( email )

P.O.Box 1030
Amsterdam, 1000 BA
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
78
Abstract Views
895
Rank
563,157
PlumX Metrics