Zneužití derivativní žaloby a povinnost platit soudní poplatek (Misuse of the Derivative Action and the Obligation to Pay the Court Fee)

Právní rozhledy, 3/2012, pp. 97-100

6 Pages Posted: 18 Nov 2013 Last revised: 19 Nov 2013

See all articles by Jan Broulík

Jan Broulík

Amsterdam Centre for European Law and Governance

Date Written: December 9, 2011

Abstract

Derivativní žalobu lze vyjma jejího zákonodárcem zamýšleného účelu použít také jako nástroj k poškození společnosti nebo ostatních akcionářů. Autor se domnívá, že v takovémto případě nemá společnost povinnost platit soudní poplatek za derivativní žalobu ani vydat bezdůvodné obohacení, pokud za společnost soudní poplatek zaplatí akcionář, ačkoli existenci takovéto povinnosti dovodil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud.

A derivative action can be filed not only to pursue the goal intended by the legislator but also to harm the company or other shareholders. The author believes that in such a case the company is neither obliged to pay the court fee for the derivative action nor is it unjustly enriched if a shareholder pays the fee on its behalf. This view contradicts a decision of the Czech Supreme Court.

Note: Downloadable Document is in Czechoslovakian.

Keywords: derivative action, misuse of a right, duty of loyalty

JEL Classification: K22, K41

Suggested Citation

Broulík, Jan, Zneužití derivativní žaloby a povinnost platit soudní poplatek (Misuse of the Derivative Action and the Obligation to Pay the Court Fee) (December 9, 2011). Právní rozhledy, 3/2012, pp. 97-100, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2355789

Jan Broulík (Contact Author)

Amsterdam Centre for European Law and Governance ( email )

P.O.Box 1030
Amsterdam, 1000 BA
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
72
Abstract Views
559
Rank
550,069
PlumX Metrics