Download this Paper Open PDF in Browser

Zneužití derivativní žaloby a povinnost platit soudní poplatek (Misuse of the Derivative Action and the Obligation to Pay the Court Fee)

Právní rozhledy, 3/2012, pp. 97-100

6 Pages Posted: 18 Nov 2013 Last revised: 19 Nov 2013

Jan Broulík

Tilburg University, Tilburg Law School, Tilburg Law and Economics Center (TILEC); Charles University in Prague, Faculty of Law

Date Written: December 9, 2011

Abstract

Derivativní žalobu lze vyjma jejího zákonodárcem zamýšleného účelu použít také jako nástroj k poškození společnosti nebo ostatních akcionářů. Autor se domnívá, že v takovémto případě nemá společnost povinnost platit soudní poplatek za derivativní žalobu ani vydat bezdůvodné obohacení, pokud za společnost soudní poplatek zaplatí akcionář, ačkoli existenci takovéto povinnosti dovodil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud.

A derivative action can be filed not only to pursue the goal intended by the legislator but also to harm the company or other shareholders. The author believes that in such a case the company is neither obliged to pay the court fee for the derivative action nor is it unjustly enriched if a shareholder pays the fee on its behalf. This view contradicts a decision of the Czech Supreme Court.

Notes: Downloadable Document is in Czechoslovakian.

Keywords: derivative action, misuse of a right, duty of loyalty

JEL Classification: K22, K41

Suggested Citation

Broulík, Jan, Zneužití derivativní žaloby a povinnost platit soudní poplatek (Misuse of the Derivative Action and the Obligation to Pay the Court Fee) (December 9, 2011). Právní rozhledy, 3/2012, pp. 97-100. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2355789

Jan Broulík (Contact Author)

Tilburg University, Tilburg Law School, Tilburg Law and Economics Center (TILEC) ( email )

Warandelaan 2
Netherlands

Charles University in Prague, Faculty of Law ( email )

Prague
Czech Republic

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
233