Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim, Fundacja SocLab, Białystok 2013

199 Pages Posted: 2 Dec 2013 Last revised: 4 Dec 2013

See all articles by Jan Poleszczuk

Jan Poleszczuk

University of Białystok

Katarzyna Sztop-Rutkowska

University of Białystok

Aleksandra Porankiewicz-Żukows

University of Białystok

Łukasz Kiszkiel

University of Białystok

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Rafał Julian Mejsak

University of Białystok

Date Written: November 28, 2013

Abstract

Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i tworzenie wspólnych projektów.

Studies presented in this publication were aimed at provide data necessary for the conducting of local government and citizenship dimension of the enlarged Polish foreign policy in Podlaskie region. The main objective was to investigate the diagnosis, as the local government units, non-governmental organizations, businesses and universities alluded cross-border cooperation with partners in Lithuania, Belarus, Ukraine and Russia (Kaliningrad). The publication indicated areas of the greatest potential, as well as barriers to such cooperation in the region. Particular attention was paid to the cooperation of these entities, combining their potentials and create joint projects.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: public diplomacy, cross-border cooperation, local government

JEL Classification: F55, H77, O19, Z13

Suggested Citation

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Porankiewicz-Żukows, Aleksandra and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship) (November 28, 2013). J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim, Fundacja SocLab, Białystok 2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2361003

Jan Poleszczuk

University of Białystok ( email )

Białystok
Poland

Katarzyna Sztop-Rutkowska

University of Białystok ( email )

M. Skłodowskiej-Curie 14
Białystok, podlaskie 15-097
Poland

Aleksandra Porankiewicz-Żukows

University of Białystok ( email )

M. Skłodowskiej-Curie 14
Białystok, podlaskie 15-097
Poland

Łukasz Kiszkiel

University of Białystok ( email )

M. Skłodowskiej-Curie 14
Białystok, podlaskie 15-097
Poland

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Rafał Julian Mejsak

University of Białystok ( email )

M. Skłodowskiej-Curie 14
Białystok, podlaskie 15-097
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
371
PlumX Metrics