Еко-Управление в Българското Селско Стопанство (Environmental Management in Bulgarian Agriculture)

104 Pages Posted: 16 Dec 2013

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Plamena Yovchevska

Institute of Agricultural Economics

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics

Desislava Toteva

Institute of Agricultural Economics

Anton Mitov

Institute of Agricultural Economics

Date Written: December 13, 2013

Abstract

Тази разработка е част от научно-изследователски проект: „Еко-управление в селското стопанство” с възложител Селскостопанска академия и срок за изпълнение 2013-2014г.

Този доклад обобщава резултатите от научно-изследователската работа през първата година:от изпълнение на проекта и включва: - състояние на изследванията по проблема; - теоретико-методическите въпроси на еко-управлението в селското стопанство; - обобщаване на опитът на Европейския съюз и другите развити страни в есо-управлението в селското стопанство; - подход за анализ, оценка и усъвършенстване на еко-управлението в българското селско стопанство; - анализ на развитието на институционалната среда в процеса на трансформация и европейска интеграция на нашето селско стопанство; - анализ на развитието на пазарните, частните и обществените форми за еко-управление в процеса на трансформация и европейска интеграция на нашето селско стопанство; - анализ на развитието и ролята на биологичното производство в последните години; - анализ на екологичната култура на селскостопанските производители; - анализ на екологизацията на управлението в лозаро-винарския сектор; - идентифициране на основните екологическите проблеми, рискове и предизвикателства в Българското земеделие; - обобщени изводи и заключения.

This study is a part of the research project on “Eco-management in agriculture” funded by the Agricultural Academy with period of implementation 2013-2014. This report summarizes the results of the first year and includes: state of the studies in the area; theoretical and methodological framework of analysis of eco-management in agriculture; review of experiences of EU and other developed countries in eco-management in agriculture; framework for analyzing, assessment and improvement of eco-management in Bulgarian agriculture; analysis of evolution of institutional environment during transformation and European integration of Bulgarian agriculture; analysis of the development of market, private and public modes of eco-management during transformation and European integration of Bulgarian agriculture; analysis of the development and the importance of organic farming in recent years; analysis of ecological culture of agricultural producers; analysis of ecologization of grape and wine sector; identification of major ecological problems, risks and challenges in Bulgarian agriculture; conclusions.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: agri-eco-governance; market; private; public modes; agricultural transition; EU integration; Bulgaria

JEL Classification: Q28, Q24, O13, Q12, Q25, Q18, Q26, O17, Q13

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Yovchevska, Plamena and Mitova, Dilyana and Toteva, Desislava and Mitov, Anton, Еко-Управление в Българското Селско Стопанство (Environmental Management in Bulgarian Agriculture) (December 13, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2367418 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2367418

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Plamena Yovchevska

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Desislava Toteva

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Anton Mitov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
155
Abstract Views
1,820
rank
263,578
PlumX Metrics