ביקורת חוקתית בעניינים בעלי השלכה תקציבית
(Constitutional Review in Budgetary Matters)

הפרקליט מט 345, תשס"ח

39 Pages Posted: 26 Dec 2013 Last revised: 15 Apr 2015

See all articles by Guy Davidov

Guy Davidov

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 25, 2013

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות נקראת המערכת המשפטית, בתכיפות הולכת וגוברת, להתערב בעניינים בעלי השלכות תקציביות. האם ראוי כי בתי משפט יתערבו בעניינים תקציביים? ואם כן, באיזה אופן? אלו השאלות שעימן מבקש מאמר זה להתמודד, תוך שהוא עומד גם על המצב המשפטי הנוהג בסוגיות אלו. הדיון הנורמטיבי יעשה במקביל לסקירת המצב הפוזיטיבי; כלומר, מחד מנסה המאמר להבהיר באיזו מידה, ובאיזה אופן, מבוצעת ביקורת שיפוטית בעניינים תקציביים הלכה למעשה, בישראל ובמידה מסויימת גם במדינות נוספות. במקביל בוחן המאמר את שאלת הדין הראוי, תוך ניתוח מספר פתרונות אפשריים.

הדיון מתחלק לשני פרקים עיקריים. הפרק הראשון עומד על הדילמה אשר עומדת בבסיס הביקורת השיפוטית בעניינים תקציביים. מצד אחד ביקורת מסוג זה כרוכה בקושי ממשי, הן בהיבט הלגיטימציה הדמוקרטית והן בהיבט היכולת המוסדית. מן הצד השני עומדת החשיבות הרבה בהגנה על זכויות, גם כאשר ההגנה כרוכה בעלות תקציבית, וגם כאשר מדובר בזכויות חברתיות.

הפרק השני מוקדש לביקורת על חקיקה ראשית, הקשר בו נחשפת הדילמה במלוא חריפותה. הוא סוקר חמישה פתרונות שונים, על בסיס הספרות האקדמית והפסיקה. בסיכומו של הדיון תומך המאמר בביקורת חוקתית לטובת הגנת ה"גרעין" של הזכות בלבד בנסיבות בהן קיימות השלכות תקציביות ניכרות.

English Abstract: In recent years Israeli courts are increasingly asked to intervene in decisions that have significant budgetary implications. This article discusses judicial review in budgetary matters at the constitutional level (focusing mostly, although not only, on social and economic rights). It describes the positive legal situation, in Israel and in some other countries, and them moves to the normative level, explaining the dilemma, and discussing several possible solutions from the constitutional theoretical literature. The article concludes by supporting a system in which in situations with significant budgetary implications, courts will intervene only if this is necessary to protect the core of the right.

Keywords: תקציב המדינה, עניינים תקציביים, ביקורת שיפוטית, זכויות חברתיות, חקיקה ראשית

Suggested Citation

Davidov, Guy, ביקורת חוקתית בעניינים בעלי השלכה תקציבית
(Constitutional Review in Budgetary Matters) (December 25, 2013). הפרקליט מט 345, תשס"ח. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2371824

Guy Davidov (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mt. Scopus
Jerusalem, 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
25
Abstract Views
285
PlumX Metrics