נציגי ציבור בבתי הדין לעבודה: תפקידם ותרומתם הלכה למעשה
(Lay Judges in Labour Courts: Their Role and Contribution in Theory and in Practice)

ספר אליקה ברק-אוסוסקין-לכבודה של השופטת אלישבע ברק-אוסוסקין 195, 2012

23 Pages Posted: 26 Dec 2013 Last revised: 15 Apr 2015

See all articles by Guy Davidov

Guy Davidov

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Reut Begas

Independent

Date Written: December 25, 2013

Abstract

תקציר בעברית: המערכת השיפוטית בישראל בנויה על הכרעה בידי שופטים מקצועיים, אשר כישוריהם, הליך המינוי שלהם, תקופת המינוי ותנאי העסקתם אמורים להבטיח שיפוט מקצועי, בלתי-תלוי ואובייקטיבי ככל האפשר. שילוב נציגי ציבור כשופטי צד בעלי סמכויות שיפוט מלאות מהווה חריגה של ממש מהמבנה הרגיל של ערכאות שיפוטיות. עם זאת, שילוב נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה זוכה לתמיכה רחבה יחסית, והרעיון בכללותו של שילוב אזרחים בערכאות שיפוטיות זוכה בשנים האחרונות לעדנה ברחבי העולם.

מטרתו של חיבור זה לבחון מהן התכליות של שילוב נציגי ציבור, ולנסות להעריך – על בסיס מחקר אמפירי – באיזו מידה מוגשמות תכליות אלה הלכה למעשה בבתי הדין לעבודה. באופן כללי, מסקנת המחקר הינה כי ישנם צידוקים רבי משקל לשילוב נציגי ציבור בבתי הדין, ואולם הפוטנציאל הטמון בשיטה זו אינו ממומש כראוי. יש הכרח בשיפורים שונים על-מנת להפוך את נציגי הציבור לפעילים יותר ולאפשר להם להשיא תרומה משמעותית יותר להליכים, ויתכן כי במסגרת זו ראוי גם לוותר על השתתפותם בחלק מההליכים.

הפרק הראשון מפרט בקצרה את השיטות המקובלות בעולם לשילוב נציגים מן הציבור בערכאות שיפוטיות, באופן כללי ובבתי דין לעבודה בפרט. הפרק השני מתמקד בישראל, וסוקר בקצרה את ההתפתחות ההיסטורית שהובילה לשילוב נציגי ציבור בבתי הדין לעבודה, והמחלוקות סביב מוסד זה. הפרק השלישי עומד על התכליות (ההצדקות) השונות לשילוב נציגי ציבור בבתי דין לעבודה. לאחר מכן פונה המאמר לחלק האמפירי. תחילה, בפרק הרביעי, אנו סוקרים את הממצאים של מחקרים קודמים בנושא תרומתם של נציגי ציבור. לאחר מכן, בפרק החמישי, אנו מפרטים את עיקרי הממצאים של המחקר הנוכחי. הפרק השישי מסכם ומעלה מספר הצעות לעתיד.

English Abstract: This article assesses the role and contribution of lay judges in Israeli labour courts. It starts by listing various normative justifications for the inclusion of lay judges in labour courts, then moving to an empirical analysis of their actual contribution. The conclusion is that law judges can potentially contribute much more to labour courts. For this to materialize, some changes have to be implemented, to allow them to take a more active role in the legal proceedings and the judgment.

Keywords: דיני עבודה, בית הדין לעבודה, נציגי ציבור

Suggested Citation

Davidov, Guy and Begas, Reut, נציגי ציבור בבתי הדין לעבודה: תפקידם ותרומתם הלכה למעשה
(Lay Judges in Labour Courts: Their Role and Contribution in Theory and in Practice) (December 25, 2013). ספר אליקה ברק-אוסוסקין-לכבודה של השופטת אלישבע ברק-אוסוסקין 195, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2371831

Guy Davidov (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mt. Scopus
Jerusalem, 91905
Israel

Reut Begas

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
462
rank
400,572
PlumX Metrics