עיקרון המידתיות בדיני העבודה
(The Principle of Proportionality in Labour Law)

עיוני משפט לא(1) 5, תשס"ח

52 Pages Posted: 26 Dec 2013 Last revised: 15 Apr 2015

See all articles by Guy Davidov

Guy Davidov

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 25, 2013

Abstract

תקציר בעברית: עקרון המידתיות הוא העיקרון מרכזי במשפט הציבורי. שלושת מבחני-המשנה שלו - קשר רציונאלי, אמצעי מינימלי ואיזון של נזק מול תועלת - משמשים מסגרת נוחה ויעילה לביקורת שיפוטית על המחוקק והממשלה. מאמר זה מבקש להראות כי מכשיר משפטי זה משמש הלכה למעשה - גם אם לא במפורש בדרך-כלל - בהקשרים רבים של דיני העבודה, כולל במגזר הפרטי.

המאמר מבקש להצדיק פרקטיקה זו, וקורא להפוך את השימוש במבחני המידתיות למפורש, גלוי ועקבי יותר, וכן להקפיד על הפרדה בין שלושת המבחנים בעת היישום. המאמר מסביר מדוע יש הצדקה לדרוש לעיתים סטנדרט התנהגות "מוגבר" גם במשפט הפרטי, ובדיני העבודה בפרט, ומדוע מבחני המידתיות מתאימים לכך - תוך עמידה גם על החשש מפני פגיעה באוטונומיה של המעביד וביעילות. האיזון המוצע כולל החלה של מבחני המידתיות בדיני העבודה בכמה הקשרים - ולמעשה הכרה בעיקרון המידתיות כעיקרון מנחה בתחום - תוך סימון הגבולות המתאימים לעיקרון זה.

English Abstract: The principle of proportionality is commonly used in constitutional and administrative law as a legal tool to define the boundaries of public authorities' actions. Its three sub-tests – rational relation, minimal impairment and harm-benefit balancing – provide a useful legal tool for this purpose. Over the past two decades, the same principle has gradually achieved prominence in Israel in the sphere of labour and employment law as well. Often this is not explicit, but this article shows how in practice the proportionality tests are being applied in various labor and employment contexts, in the "private" sphere as well. It will be argued that this development is welcomed and justified; the use of the proportionality tests should continue, albeit in a more explicit and structured way. At the same time, the article will trace the limits of this legal tool when used in the context of employment relations, based in particular on considerations of efficiency and employers' autonomy.

Keywords: דיני עבודה, מבחני מידתיות, סטנדרט התנהגות מוגבר, הדין הראוי

Suggested Citation

Davidov, Guy, עיקרון המידתיות בדיני העבודה
(The Principle of Proportionality in Labour Law) (December 25, 2013). עיוני משפט לא(1) 5, תשס"ח. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2371835

Guy Davidov (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mt. Scopus
Jerusalem, 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
108
Abstract Views
593
rank
268,661
PlumX Metrics