Rola Grup Interesów W Procesie Stanowienia Prawa W Polsce (The Role of Groups of Interest in the Legislation Process in Poland)

168 Pages Posted: 30 Dec 2013

See all articles by Krzysztof Rybinski

Krzysztof Rybinski

Vistula University

Stanislaw Alwasiak

Cracow University of Economics

Oskar Kowalewski

IESEG School of Management; LEM - CNRS 9221

Monika Lewandowska-Kalina

Warsaw School of Economics (SGH)

Michał Możdżeń

Cracow University of Economics

Date Written: December 27, 2013

Abstract

Polish Abstract: Ten raport prezentuje pełne wyniki badania nad realizacją interesów grupowych w procesie legislacyjnym w Polsce, które zostały przeprowadzone na próbie 1365 ustaw uchwalonych w latach 1990-2011. Takie badania zostało przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce. Raport pokazuje olbrzymią skalę interesów grup nacisku realizowanych za pomocą wpływu na proces legislacyjny. Ponadto z obliczeń na podstawie zebranych danych i z wykorzystaniem modelu logitowego wynika że istotny wpływ na tworzenie prawa ma obecna sytuacja gospodarcza kraju, stan finansów publicznych, odległość do najbliższych wyborów parlamentarnych, jak i też osoba, która w danym momencie zajmuje stanowisko ministra finansów. Raport prezentuje też studia przypadku uchwalania niektórych ustaw, oraz wywiady z decydentami (w tym z byłymi premierami) i lobbystami, które odsłaniają kulisy tworzenia ustaw pod konkretne potrzeby.

English Abstract: This report presents the results of a pioneering research on the influence of groups of interest on the legislative process in Poland, which was carried out on a sample of 1,365 laws passed in the years 1990-2011. We document that vast interest of the lobbing groups are achieved by effective influence on the process of drafting and passing new laws. Calculations based on the data collected and logit model show, however, that the current economic situation of the country, the state of public finances, the distance to the next parliamentary elections, as well as a person who at the moment occupies the position of Minister of Finance have a significant impact on the creation of law. This report also presents case studies of legislation process and interviews with top government officials, MPs and lobbyists to shed light on how the lobbing process is conducted and what are the most effective means of influence.

Keywords: interes grupy, interes publiczny, finanse publiczne, legislacja, lobbying

JEL Classification: D72

Suggested Citation

Rybinski, Krzysztof and Alwasiak, Stanislaw and Kowalewski, Oskar and Lewandowska-Kalina, Monika and Możdżeń, Michał, Rola Grup Interesów W Procesie Stanowienia Prawa W Polsce (The Role of Groups of Interest in the Legislation Process in Poland) (December 27, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2372271 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2372271

Krzysztof Rybinski (Contact Author)

Vistula University ( email )

Stoklosy 3
Warsaw
Poland

Stanislaw Alwasiak

Cracow University of Economics

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Oskar Kowalewski

IESEG School of Management ( email )

1 Parvis de La Défense
Socle de la Grande Arche
Paris La Défense cedex, 92044
France

HOME PAGE: http://www.ieseg.fr/en/faculty-and-research/professor/?id=1740

LEM - CNRS 9221 ( email )

Lille
France

HOME PAGE: http://lem.cnrs.fr/

Monika Lewandowska-Kalina

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

aleja Niepodleglosci 162
PL-Warsaw, 02-554
Poland

Michał Możdżeń

Cracow University of Economics ( email )

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
2,704
Abstract Views
9,084
Rank
9,495
PlumX Metrics