Co Stoi Na Przeszkodzie W Skutecznym Zarządzaniu Wiedzą W Administracji Publicznej? (What Stands in a Way of Effective Knowledge Management in the Public Administration?)

Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia (Krakow 2011)

14 Pages Posted: 1 Jan 2014

Date Written: June 30, 2011

Abstract

Polish Abstract: Rozdział wskazuje na podstawowe bariery dla skutecznego zarządzania wiedzą w administracji publicznej. Wykorzystując systematyczną prezentację dziesięciu głównych wymiarów organizacji uczącej się zaproponowaną przez Mikułę (2006) wskazuje główne niedostatki podmiotów administracji publicznej przeciwdziałające w pełnym skorzystaniu przez nie z korzyści oferowanych przez zarządzanie wiedzą. Opierając się na literaturze z zakresu zarządzania wiedzą proponuje także kilka rozwiązań w celu pomocy organizacjom sektora publicznego w przezwyciężeniu zidentyfikowanych barier.

English Abstract: The chapter presents the main barriers for effective knowledge management in public administration. Using the systematic presentation of ten main dimensions of a learning organizations developed by Mikula (2006) it shows the main shortcomings of public administration entities preventing them from enjoying the full benefits of knowledge management. Drawing from the literature on KM it also proposes several solutions in order to help public sector organizations in overcoming the identified barriers.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Knowledge management, public sector, public administration, learning organization, organizational learning, zarządzanie wiedzą, administracja publiczna, sektor publiczny, organizacyjne uczenie się, organizacja ucząca się

JEL Classification: M19, H89

Suggested Citation

Możdżeń, Michał, Co Stoi Na Przeszkodzie W Skutecznym Zarządzaniu Wiedzą W Administracji Publicznej? (What Stands in a Way of Effective Knowledge Management in the Public Administration?) (June 30, 2011). Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia (Krakow 2011) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2373257

Michał Możdżeń (Contact Author)

Cracow University of Economics ( email )

ul. Rakowicka 27
Krakow, 31-510
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
62
Abstract Views
715
rank
484,186
PlumX Metrics