Analele Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu: Seria Litere si Stiinte Sociale, Nr. 3/2013 (Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 3/2013)

Annals of the 'Constantin Brâncuși' University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Issue 3, 2013

102 Pages Posted: 16 Jan 2014

See all articles by Adrian Gorun

Adrian Gorun

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Andrei Marga

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Vasile Popeanga

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Horatiu Gorun

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Ina Tomescu

University Constantin Brancusi of Targu Jiu

Laura Magdalena Trocan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Elena-Giorgiana Simionescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Ion Cristinel Rujan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Mirabela Curelar

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Ana-Maria Dudau

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Dumitru-Catalin Rogojanu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Elena Palita

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Alina Popa

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Ion Ladaru

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Flavius Marcau

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: September 16, 2013

Abstract

Romanian Abstract: In acest numar sunt incluse articole stiintifice care dezbat probleme din domeniul stiintelor sociale: jocuri nucleare, procesul Bologna, provrame de amediu, Uniunea Europeana, Drepturile omului, fonetica, Democratizare, post-comunism.

Revista "Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Seria Ştiinţe Litere şi Ştiinţe Sociale" este publicată de către Editura "Academica Brâncuşi" a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, universitate de stat, acreditată instituţional. Revista găzduieşte articole din domeniul istoric, social, filosofic, având drept obiective: încurajarea cercetării în învăţământ, lărgirea orizontului cunoaşterii în domeniile litere şi ştiinţe sociale. Revista îşi propune: -- să răspundă prin activitatea sa de naşterea unei reţele coerente şi eficiente de transmitere a informaţiei în domeniul litere şi ştiinţe sociale. -- identificarea potenţialului ştiinţific şi de cercetare din Universitate, în domeniul litere şi ştiinţe sociale; -- atragerea de colaboratori de prestigiu din ţară şi din străinătate care pot contribui la dezvoltarea cercetării ştiinţifice; -- încurajarea cercetării în învăţământ; -- afirmarea identităţii naţionale şi internaţionale, a cercetării ştiinţifice efectuate de cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale, Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

English Abstract: In this issue are included scientific articles who debate problems from social science fields: Nuclear games, Bologna process, environmental programmes, European Union, Citizen's rights, Phonetic, Democratization, Post-Communism.

"Constantin Brancusi" University Annals from Targu Jiu, Letters and Social Sciences Series is published by "Academica Brâncuşi" Press of "Constantin Brancusi" University from Targu-Jiu, a state university, institutionally certified. The journals includes articles from the historical, social, philosophical field, with the following objectives: encouraging research in education, enlarging the horizon of knowledge in the field of letters and social sciences. The journals aims to: answer through its activity of the birth of a coherent and efficient network of broadcasting information in the field of letters and social sciences; identify the scientific and research potential of the University in the field of letters and social sciences; draw prestigious collaborators from the country or from abroad that could make a contribution to the development of scientific research; encourage research in education; assert national and international identity, scientific research developed by the professors of the Faculty of Letters and Social Sciences, at "Constantin Brancusi" University from Târgu-Jiu.

Note: Downloadable document is in French and English.

Keywords: Nuclear games, Bologna process, environmental programmes, European Union, Citizen`s rights, Phonetic, Democratization, Post-Communism

Suggested Citation

Gorun, Adrian and Marga, Andrei and Popeanga, Vasile and Gorun, Horatiu and Tomescu, Ina and Trocan, Laura Magdalena and Simionescu, Elena-Giorgiana and Rujan, Ion Cristinel and Curelar, Mirabela and Dudau, Ana-Maria and Rogojanu, Dumitru-Catalin and Palita, Elena and Popa, Alina and Ladaru, Ion and Marcau, Flavius, Analele Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu: Seria Litere si Stiinte Sociale, Nr. 3/2013 (Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 3/2013) (September 16, 2013). Annals of the 'Constantin Brâncuși' University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Issue 3, 2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2375937

Adrian Gorun

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Andrei Marga

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Vasile Popeanga

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Horatiu Gorun

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Ina Tomescu

University Constantin Brancusi of Targu Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Gorj
Romania

Laura Magdalena Trocan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Elena-Giorgiana Simionescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Ion Cristinel Rujan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu-Jiu, Gorj
Romania

Mirabela Curelar

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Ana-Maria Dudau

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Dumitru-Catalin Rogojanu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Elena Palita

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Alina Popa

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Ion Ladaru

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Flavius Marcau (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu-Jiu, Gorj
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
56
Abstract Views
978
rank
387,323
PlumX Metrics