De beurs-nv in den vreemde (The Foreign Listed Dutch Company)

IvO/ICFG Working Paper No. 2014-01

112 Pages Posted: 14 Jan 2014

See all articles by Bart Bootsma

Bart Bootsma

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Erasmus School of Law

Steven Hijink

Radboud University Nijmegen

Date Written: January 14, 2014

Abstract

Dutch Abstract: Dit onderzoek analyseert de ontwikkeling van beurs-NV’s in den vreemde over de afgelopen tien jaar. Onder ‘beurs-NV in den vreemde’ wordt in dit onderzoek verstaan een statutair in Nederland gevestigde naamloze vennootschap (NV) of Europese vennootschap (SE) wier (certificaten van) aandelen (primair) zijn toegelaten tot de handel op – kort gezegd – een effectenbeurs gelegen buiten Nederland. Tegenover een dalende trend van het aantal ‘Amsterdamse beurs-NV’s’ staat een toenemend aantal beurs-NV’s in den vreemde. In het onderzoek wordt ingegaan op de verschillende typen beurs-NV’s in den vreemde (toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of daarmee vergelijkbaar systeem of tot een multilaterale handelsfaciliteit of daarmee vergelijkbaar systeem). Het corporate governance profiel (bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders) en andere kenmerken van beurs-NV’s in den vreemde, zoals ondernemingsomvang, worden vergeleken met Amsterdamse beurs-NV’s. Een overzicht van het aantal en de kenmerken van beurs-NV’s in den vreemde ontbrak tot op heden. Enkele opvallende uitkomsten van het onderzoek zijn dat beurs-NV’s in den vreemde de Nederlandse Corporate Governance Code relatief slechter naleven dan Amsterdamse beurs-NV’s en dat beurs-NV’s in den vreemde in vergelijking met Amsterdamse beurs-NV’s een sterker geconcentreerd aandelenbezit hebben. Uit de onderzoeksbevindingen kunnen een aantal beleidsmatige gevolgen worden afgeleid.

English Abstract: This research analyses the trends in foreign listed Dutch companies over the past ten years. A ‘foreign listed Dutch company’ is in this research defined as a public limited company, Naamloze Vennootschap (NV) or European company (SE), established under the laws of the Netherlands, which (depository receipts of) shares are admitted to trading on – in short – a stock exchange located outside the Netherlands. The research is based on primary quotes (i.e. does not include cross- or dual-listings). The number of listed Dutch companies, which shares are admitted to trading on the stock exchange located in Amsterdam (‘Amsterdam listed Dutch companies’) decreased over the past ten years. However, the number of foreign listed Dutch companies shows an increasing trend. The research investigates the different types of foreign listed Dutch companies (admitted to regulated markets or similar systems or admitted to multilateral trading facilities or similar systems). The corporate governance structure (management board, supervisory board and shareholders) and other characteristics of foreign listed Dutch companies, such as company size, are compared to Amsterdam listed Dutch companies. This research provides the first overview of the number and characteristics of foreign listed Dutch companies. Some notable results include the relatively low level of compliance of foreign listed Dutch companies with the Dutch Corporate Governance Code and the relatively high level of share ownership concentration, compared to Amsterdam listed Dutch companies. A number of policy implications can be derived from the results of this research.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: corporate governance, regulation of Dutch publicly traded companies, scope of laws and regulation, compliance, corporate governance, NV-recht, reikwijdte wet-en regelgeving, compliance

Suggested Citation

Bootsma, Bart and Hijink, Steven, De beurs-nv in den vreemde (The Foreign Listed Dutch Company) (January 14, 2014). IvO/ICFG Working Paper No. 2014-01, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2378917 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2378917

Bart Bootsma (Contact Author)

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Erasmus School of Law ( email )

3000 DR Rotterdam
Netherlands

Steven Hijink

Radboud University Nijmegen ( email )

Postbus 9108
Nijmegen, 6500 HK
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
216
Abstract Views
1,271
Rank
252,946
PlumX Metrics