Психосемантичен Поглед Върху Нагласите Към Потребление На Вносни Стоки У Нас (A Psychosemantic Look on Attitudes Towards Demand of Imported Goods in Bulgaria)

212 Pages Posted: 15 Jan 2014 Last revised: 12 Jun 2014

See all articles by Georgi Marinov

Georgi Marinov

University of Economics - Varna

Zdravko Lyubenov

Tsenov Academy of Economics

Irena Levkova

Plovdiv University 'Paisii Hilendarski'

Galin Stefanov

Tsenov Academy of Economics

Petyo Boshnakov

Independent

Irina Kancheva

University of Economics - Varna

Nikoleta Patova

Independent

Michal Stojanov

University of Economics - Varna

Alexandra Horobet

Academy of Economic Studies Bucharest

Lucian Belascu

Independent

Krasimir Levkov

Independent

Todor Dyankov

University of Economics - Varna

Ivan Roussev

University of Economics - Varna

Date Written: December 31, 2013

Abstract

Bulgarian Abstract: Монографията съдържа резултатите от няколко, предимно психосемантични, експерименти върху образите на вносните стоки в съзнанието на хората в България. Правим и някои сравнения с Румъния. Допълваме експериментите и с отпратки към драматургията и търговските помагала от Българското възраждане, в опит да откроим някои черти на националната култура.

Общото ни заключение от изследването е че в българското общество все още има значителна инерция. Потребителите в България не са много гъвкави във възприемането на потребителски практики и отчитане на фактите за продуктите.

Произходът е главното, което потребителите отчитат при формиране на образа за стоката, и основните съпоставки между стоките се правят според страната на произход.

С развитието на съвременната икономика обаче произходът оказва все по-малко влияние върху качеството. През последните години се появяват и редица стоки с много високо качество, произведени в страни като Китай или Виетнам например. Българските потребители все още не отчитат този факт, и се придържат към традиционни виждания за страните.

English Abstract: The monograph offers the results of several, mainly psychosemantic, experiments on the image of imported goods in the minds of Bulgarian people. We make also some comparisons with Romania. The experiments are completed with excourse in recent history with a reference to the theatre plays and to textbooks on commerce of the period of Bulgarian Revival, as an attempt to reveal some traits of national culture.

Our general conclusion from the study is that there is still a significant rate of inertia in Bulgarian society. Customers in Bulgaria are not very flexible in adopting imported goods consuming practices and reflecting facts about the products.

Bulgarians place first the country of origin, sometimes ignoring facts about the quality of goods.

Reality shows that with the advancement of economic globalization there increases the number of high quality goods produced in countries, traditionally regarded as ''low quality countries'' -- i.e. China or Vietnam. Bulgarian customers still do not take into consideration this fact, and share traditional views about the countries.

Note: Downloadable document is in Russian.

Keywords: imports, psychosemantics, attitudes, image

JEL Classification: D12, Z10, F19

Suggested Citation

Marinov, Georgi and Lyubenov, Zdravko and Levkova, Irena and Stefanov, Galin and Boshnakov, Petyo and Kancheva, Irina and Patova, Nikoleta and Stojanov, Michal and Horobet, Alexandra and Belascu, Lucian and Levkov, Krasimir and Dyankov, Todor and Roussev, Ivan, Психосемантичен Поглед Върху Нагласите Към Потребление На Вносни Стоки У Нас (A Psychosemantic Look on Attitudes Towards Demand of Imported Goods in Bulgaria) (December 31, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2378931 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2378931

Georgi Marinov (Contact Author)

University of Economics - Varna ( email )

77, Kniaz Boris I Blvd.
Varna, 9002
Bulgaria
++359882164842 (Phone)

Zdravko Lyubenov

Tsenov Academy of Economics ( email )

2 Em. Chakarov Street
Svishtov
Bulgaria

Irena Levkova

Plovdiv University 'Paisii Hilendarski' ( email )

24, Tzar Asen Str.
Plovdiv, Plovdiv 4000
Bulgaria

Galin Stefanov

Tsenov Academy of Economics ( email )

2 Em. Chakarov Street
Svishtov
Bulgaria

Petyo Boshnakov

Independent ( email )

Irina Kancheva

University of Economics - Varna ( email )

77 Knyaz Boris the 1st Blvd
Varna, 9000
Bulgaria

Nikoleta Patova

Independent ( email )

Michal Stojanov

University of Economics - Varna ( email )

77 Knyaz Boris the 1st Blvd
Varna, 9000
Bulgaria

Alexandra Horobet

Academy of Economic Studies Bucharest ( email )

Romania

Lucian Belascu

Independent ( email )

Krasimir Levkov

Independent ( email )

Todor Dyankov

University of Economics - Varna ( email )

77 Knyaz Boris the 1st Blvd
Varna, 9000
Bulgaria

Ivan Roussev

University of Economics - Varna ( email )

77 Knyaz Boris the 1st Blvd
Varna, 9000
Bulgaria

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
244
Abstract Views
2,045
Rank
237,466
PlumX Metrics