Privačių subjektų surinktų duomenų naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese (The Use of the Data Collected by the Private Persons in the Lithuanian Criminal Procedure)

Gintaras Švedas et al., eds. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (Impact of globalisation to the criminal justice) Scholarly Study, VĮ Registrų centras, pp. 383-397, 2014

Posted: 18 Jan 2014

See all articles by Mindaugas Bilius

Mindaugas Bilius

Vytautas Magnus University - Faculty of Law

Marius Kuzminovas

Vytautas Magnus university Faculty of Law

Date Written: December 5, 2013

Abstract

Lithuanian Abstract: Straipsnyje analizuojamas privačių subjektų vaidmuo įrodinėjant baudžiamajame procese, šių subjektų surinktų duomenų vertinimas teismų praktikoje, duomenų rinkimo pagrindai ir principai, įvertinamos naudojimosi privačių detektyvų paslaugomis galimybės.

English Abstract: The use of the private persons in the collecting of the evidence in the criminal procedure is analysed in this article. The evidence presented from the private persons could be used in the criminal procedure. The article analyses the role of the private persons, evaluation of the evidence collected by the private persons in the court practice, the principles of collecting such evidence are also analysed. The authors analyse the ability to use private detectives in the criminal procedure.

Note: Downloadable document is in Lithuanian.

Keywords: Evidence, private detective, criminal procedure

Suggested Citation

Bilius, Mindaugas and Kuzminovas, Marius, Privačių subjektų surinktų duomenų naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese (The Use of the Data Collected by the Private Persons in the Lithuanian Criminal Procedure) (December 5, 2013). Gintaras Švedas et al., eds. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (Impact of globalisation to the criminal justice) Scholarly Study, VĮ Registrų centras, pp. 383-397, 2014 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2380003

Mindaugas Bilius (Contact Author)

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

Jonavos st.66
Kaunas, 44191
Lithuania
+37037751044 (Phone)

HOME PAGE: http://law.vdu.lt

Marius Kuzminovas

Vytautas Magnus university Faculty of Law ( email )

S. Daukanto 28
LT-3000, Kaunas, LT- 44254
Lithuania
+370 37 751044 (Phone)

HOME PAGE: http://law.vdu.lt

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Abstract Views
621
PlumX Metrics