Vocaţia Succesorală Legală a Soţului Supravieţuitor Şi Compunerea Masei Succesorale a Soţului Defunct În Reglementarea Noului Cod Civil (The General Legal Inheritance Vocation of the Surviving Spouse and Composition of the Deceased Husband's Succession in the the New Civil Code)

16 Pages Posted: 26 Jan 2014

See all articles by Rodica Peptan

Rodica Peptan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: December 30, 2013

Abstract

Romanian Abstract: Vocaţia succesorală legală este una din condiţiile generale prevăzută de lege care trebuie îndeplină de o persoane în raport de o altă persoană, pentru ca cea dintâi să poată accede la moştenirea celei din urmă potrivit regulilor legale (moştenirea legală).

În timp ce vocaţia generală face ca dreptul la moştenire, ca aptitudine abstractă, să devină potenţial, vocaţia concretă la moştenire, mai restrictivă, conferă efectivitate dreptului la moştenire.

Pentru a fi în prezenţa unei vocaţii succesorale legale concrete, este necesară ca, pe lângă condiţiile generale ale dreptului de a moşteni, să fie întrunită cumulativ şi o altă condiţie, specială, respectiv, în ceea ce-l priveşte pe soţul supravieţuitor, acesta să deţină calitatea de soţ la data deschiderii moştenirii.

English Abstract: Legal inheritance vocation is one of the general conditions required by law to be performed by a person against another person, because the former can access the legacy of the latter according to legal rules (legal succession).

While inheritance vocation makes inheritance rights as abstract skill, become potential inheritance vocation specific, more restrictive, gives effectiveness of the right to inheritance.

To be in the presence of legal succession vocations concrete is required, in addition to the general conditions of the right to inherit, to be cumulatively met another condition special question in what concerns the surviving spouse, it own quality of spouse inheritance opening date.

Note: Downloadable document is in Romanian and English.

Keywords: soţ supravieţuitor, drepturi succesorale, moştenire, bunuri comune, bunuri proprii, concurs cu clasele de moştenitori, surviving spouse, inheritance rights, inheritance vocation, common property, personal property, competition with classes of heirs

Suggested Citation

Peptan, Rodica, Vocaţia Succesorală Legală a Soţului Supravieţuitor Şi Compunerea Masei Succesorale a Soţului Defunct În Reglementarea Noului Cod Civil (The General Legal Inheritance Vocation of the Surviving Spouse and Composition of the Deceased Husband's Succession in the the New Civil Code) (December 30, 2013). Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2384853

Rodica Peptan (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
537
PlumX Metrics