Drepturile Succesorale Ale Soţului Supravieţuitor În Reglementarea Noului Cod Civil. Abordare Comparativă (Inheritance Rights of the Surviving Spouse in the Regulation of the New Civil Code - Comparative Approach)

16 Pages Posted: 26 Jan 2014

See all articles by Rodica Peptan

Rodica Peptan

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Diana-Maria Dijmarescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Date Written: December 30, 2013

Abstract

Romanian Abstract: Noul Cod civil, în cadrul Cărţii a IV-a, Despre moştenire şi liberalităţi, Titlul II - Moştenirea legală, Capitolul III - Moştenitorii legali, Secţiunea I - Soţul supravieţuitor, la art. 970-974, reformează sub anumite aspecte problematica drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor. Astfel, noua reglementare în materie succesorală păstrează din reglementarea anterioară elementele care corespund noilor realităţi sociale şi asupra justeţei cărora literatura şi practica de specialitate s-au pronunţat şi, de asemenea, adaugă elemente a căror absenţă din cuprinsul Legii nr. 319/1944 a fost reclamată în timp, de către cei implicaţi în înfăptuirea actului de justiţie. Abordarea comparativă a celor două reglementări în materie succesorală prezintă utilitate întrucât, potrivit art. 91 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moştenirii, astfel că dispoziţiile anterioare datei de 1 octombrie 2011 rămân, în continuare, aplicabile.

English Abstract: The new Civil Code in Book IV, About inheritance and liberalities, Title II - Legal legacy, Chapter III - Legal heirs, Section I - Surviving spouse, at art. 970-974, reforms some aspects on issue of surviving spouse inheritance rights. So, the new regulation in matters of succession retains from the previous one elements that relate to the new social realities and professional literature and practice have pronounced on their justness and, also, adds items whose absence from Law no. 319/1944 contents was claimed by those involved in the administration of justice.

The comparative approach of the two related to succession regulations has utility as according to art. 91 of Law no. 71/2011 for the implementation of Law no. 287/2009 on the Civil Code because "inheritances opened before the entry into force of the Civil Code are subject to the law in force at the time of opening the inheritance" so that the prior to provisions until October 1st, 2011 still remain applicable.

Note: Downloadable document is in Romanian and English.

Keywords: soţ supravieţuitor, drepturi succesorale, drept de moştenire special, surviving spouse, inheritance rights, a special inheritance right

JEL Classification: K10

Suggested Citation

Peptan, Rodica and Dijmarescu, Diana-Maria, Drepturile Succesorale Ale Soţului Supravieţuitor În Reglementarea Noului Cod Civil. Abordare Comparativă (Inheritance Rights of the Surviving Spouse in the Regulation of the New Civil Code - Comparative Approach) (December 30, 2013). Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2384882

Rodica Peptan (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Diana-Maria Dijmarescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
118
Abstract Views
968
rank
255,847
PlumX Metrics