Considerații privind regimul juridic aplicabil procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată potrivit noului Cod de procedură civilă (Considerations Regarding the Legal Regime Applicable to the Regulation Procedure of the Sue Petition Under the New Civil Procedure Code)

Romanian Review of Private Law no. 5/2013

37 Pages Posted: 27 Jan 2014 Last revised: 27 May 2014

Sonia Florea

Florea Gheorghe and Associates

Date Written: January 23, 2014

Abstract

Romanian Abstract: Noul Cod de procedură civilă (NCPC), în vigoare din 15 februarie 2013 stabilește o nouă procedură de regularizare a cererilor de chemare în judecată, sub sancțiunea nulității. Studiul are în vedere principalele aspecte de noutate, având în vedere dificultățile de acces efectiv la justiție datorate aplicării rigide, ad litteram, exclusiv a prevederilor art. 194 NCPC, fără niciun efort de interpretare teleologică și sistematică a prevederilor NCPC, cu consecința anulării majorității cererilor de chemare în judecată. Articolul critică unele din deciziile relevante de anulare a cererilor de chemare în judecată. Articolul susține necesitatea de a distinge între elemente esențiale ale cererii de chemare în judecată, care permit instanțelor să stabilească limitele procesului și elemente care nu împiedică mersul procedurii. Diferența între aceste categorii de elemente ale cererii de chemare în judecată permite instanțelor să respecte regimul juridic aplicabil nulității actelor de procedură civilă (pe motive absolute și relative de nulitate), astfel cum acesta este reglementat prin dispozițiile art. 174-179 NCPC.

English Abstract: The new Code of civil procedure (NCPC), in force from the 15th of February 2013 establishes a new procedure of regulation of claims in front of courts of first instance, under the declaration of invalidity of claims. The study focuses on the main aspects of novelty of the legal provisions, having in view the difficulties of the access to justice due to the rigid application, ad litteram, of sole provisions of article 194 NCP, without any effort of a teleological and systematical interpretation of the law, which led to the invalidation of the majority of claims.The article criticizes some of the relevant decisions of the courts of first instance. The article argues the necessity to distinguish between essential elements of claims, which allow courts to determine the limits of the case and elements which do not prevent the progress of the case. This differentiation allows courts to observe the legal regime of invalidity (based on relative and absolute grounds) of acts of civil procedure, established by articles 174-179 NCPC.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Code of civil procedure, claims in front of courts of first instance, invalidity of claims.

Suggested Citation

Florea, Sonia, Considerații privind regimul juridic aplicabil procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată potrivit noului Cod de procedură civilă (Considerations Regarding the Legal Regime Applicable to the Regulation Procedure of the Sue Petition Under the New Civil Procedure Code) (January 23, 2014). Romanian Review of Private Law no. 5/2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2385543

Sonia Florea (Contact Author)

Florea Gheorghe and Associates ( email )

Bucharest
Romania

HOME PAGE: http://www.avfloreagheorghe.ro

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
228
PlumX