Teorie podnikatelského objevování (Theory of Entrepreneurial Discovery)

Politická ekonomie, Vol. 56, No. 5, pp. 669-683, 2008

15 Pages Posted: 1 Feb 2014

See all articles by Tomáš Otáhal

Tomáš Otáhal

Mendel University in Brno - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: February 29, 2006

Abstract

Czech Abstract: Cílem tohoto článku je představit Kirznerovu teorii podnikatelského objevování jako doplněk a alternativu k teorii hlavního proudu. V první a druhé části autor vysvětluje hlavní vlivy Ludwiga von Misese a Friedricha Augusta von Hayeka na vznik podnikatelské teorie. Třetí oddíl analyzuje čistý podnikatelský zisk a logickou stavbu teorie jako doplněk k teorii hlavního proudu. Abych vysvětlil podnikatelský tržní proces jako alternativu k tradiční teorii, ve čtvrté části začínám vysvětlením Kirznerova přístupu ke kritice možnosti ekonomické kalkulace v systému veřejného vlastnictví výrobních prostředků a jeho teorie monopolu. V poslední části uzavírám.

English Abstract: The aim of the paper is to introduce Kirzner's theory of entrepreneurial discovery as a complement and an alternative to the mainstream theory. In the first and the second sections, the author explains the main influences of Ludwig von Mises and Friedrich August von Hayek's works on entrepreneurial theory. Section three analyzes pure entrepreneurial profit and logical construction of theory as a complement to mainstream theory. To introduce the entrepreneurial market process as an alternative to mainstream theory, the fourth section begins by explaining Kirzner's approach to the critique of the possibilities for economic calculation in the system of public ownership of the means of production and his theory of monopoly. The last section is a conclusion.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Action, alertness, entrepreneur, competition process, discovery, equilibrium, knowledge

JEL Classification: D8, L26, P11

Suggested Citation

Otáhal, Tomáš, Teorie podnikatelského objevování (Theory of Entrepreneurial Discovery) (February 29, 2006). Politická ekonomie, Vol. 56, No. 5, pp. 669-683, 2008, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2387393

Tomáš Otáhal (Contact Author)

Mendel University in Brno - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Staňkova 578/16b
Brno, 602 00
Czech Republic

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
67
Abstract Views
500
rank
413,700
PlumX Metrics