הממשק בין סימני מסחר למדגמים: רישום סימן מסחר על צורה תלת מימדית של מוצר
(The Interface of Trademarks and Designs: Trademark Protection for the Shape of an Article)

דין ודברים ז 457, תשע"ב

30 Pages Posted: 30 Jan 2014

See all articles by Yoav Mazeh

Yoav Mazeh

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: January 29, 2014

Abstract

תקציר בעברית: אחת השאלות האקטואליות בדיני סימני מסחר היא האם ניתן לרשום סימן מסחר, לא על שמו של המוצר או על לוגו שלו, כי אם על צורת המוצר עצמו. שאלה זאת נוגעת בממשק שבין סימני מסחר ומדגמים, (היות שדיני מדגמים נועדו להגן על צורתם של מוצרים). בפרשת Tofifee הצטרף בית המשפט העליון בשאלה חשובה זאת לגישה האירופאית והאמריקאית ופסק כי ניתן לרשום סימן מסחר על צורת המוצר, במספר תנאים, אשר החשוב שבהם הוא שלצורה לא יהיה יתרון אסתטי משמעותי.

המאמר בוחן את ההצדקה המהותית לדיני סימני מסחר, כמו גם את תכלית החקיקה, והצדקות חברתיות וכלכליות, ומגיע למסקנה כי עמדת בית המשפט בעייתית ביותר.

על רקע זה מציע המאמר כלל חלופי, גורף, אשר על פיו סימני מסחר לא יוכלו להרשם על צורות המוצר, דבר אשר יבטא את ההצדקות המהותיות, החברתיות, והכלכליות של דיני סימני מסחר, כמו גם את תכלית החקיקה, ימנע את ניכוסם הפרטי של צורותיהם של המוצרים בידי ידיים פרטיות, ויותיר את צורות המוצרים בנחלת הכלל, ופתוחים לשימוש החברה בכללותה.

English Abstract: A primary question in trademark law is whether trademarks could be registered, not only to the product's brand name or logo, but also to the shape of the product. This question deals with the interface between trademark law and design law (given that design law is meant to protect the shape of products).

In the Tofifee case, the Israeli Supreme Court concurred with the European and American approach in this matter, and held that the shapes of products could be registered as trademarks under several conditions, one of which is that the shape shall not have a significant aesthetic advantage.

The article examines the justifications underlying trademark law (including legislative intent, as well as social and economic justifications), and concludes that the court's position is highly problematic and unjustified.

The article, therefore, suggests an alternative approach, presenting a general rule that prevents the registration of trademarks for the shapes of objects. This rule, the paper argues, will express the social and economic justifications of trademark law and its legislative intent, prevent the proprietarization of shapes by private entities, and ensure that the shapes of objects remain in the public domain.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: דיני סימני מסחר, דיני מדגמים, צורת המוצר, רישום סימן

Suggested Citation

Mazeh, Yoav, הממשק בין סימני מסחר למדגמים: רישום סימן מסחר על צורה תלת מימדית של מוצר
(The Interface of Trademarks and Designs: Trademark Protection for the Shape of an Article) (January 29, 2014). דין ודברים ז 457, תשע"ב. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2387875

Yoav Mazeh (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

HOME PAGE: http://mazeh.co.il

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
508
Abstract Views
1,371
rank
53,557
PlumX Metrics