הפיכתה של הפרת זכויות יוצרים לעבירה פלילית ואכיפתה בישראל
(Criminalization of Copyright Infringement)

עתיד להתפרסם במחקרי משפט, 2014

64 Pages Posted: 4 Feb 2014 Last revised: 16 May 2014

Date Written: February 4, 2014

Abstract

מאמר זה מבקש לבחון את המנשק של דיני זכויות יוצרים והדין הפלילי. תיבדק מורכבות השימוש בדין הפלילי במקרים שדיני הקניין הרוחני מעורבים בהם ותתואר הבעייתיות שבהחלתו של הדין הפלילי בתחום דיני זכויות היוצרים. היבטים השוואתיים של הסוגיה ייבחנו גם הם, לרבות הניסיון שנצבר בנושא בארצות הברית ובדין הבינלאומי. לבסוף תסוקר אכיפת הדין הפלילי בתחום זכויות היוצרים בישראל ויוצע לשקול כמה כיווני מחשבה בנוגע לדין הראוי. טענתו המרכזית של המאמר היא, שהשימוש בדין הפלילי בתחום זכויות היוצרים הוא בעייתי וכי מאמצי האכיפה צריכים להתמקד במישור האזרחי (ולא הפלילי); יש לבחון דרכי אכיפה טכנולוגיות ופעילות במישור החקיקתי והחינוכי לריכוכם של דיני זכויות היוצרים ולהנהגת שינוי נורמטיבי בנוגע לאיסור העתקה ולכיבוד זכויותיהם של יוצרים. מעבר לכך, באשר לדין הישראלי טענתו של המאמר היא, כי דיני זכויות יוצרים אינם עדכניים וכי אין מקום לשימוש מוגבר בדינים אלה בטיפול בהפרות, כפי שננקט כיום בידי המחוקק ובידי בתי המשפט.

Keywords: דיני זכויות יוצרים, הדין הפלילי, קניין רוחני, אכיפה אזרחית

Suggested Citation

Marcowitz-Bitton, Miriam, הפיכתה של הפרת זכויות יוצרים לעבירה פלילית ואכיפתה בישראל
(Criminalization of Copyright Infringement) (February 4, 2014). עתיד להתפרסם במחקרי משפט, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2390823

Miriam Marcowitz-Bitton (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Ramat-Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
186
Abstract Views
616
rank
194,483
PlumX Metrics