Den internasjonale rettens påvirkning på norsk rett (The Effect of International Law on Norwegian Law)

PACTA nr. 23

4 Pages Posted: 9 Feb 2014

See all articles by Stian Øby Johansen

Stian Øby Johansen

University of Oslo - Centre for European Law

Date Written: February 6, 2014

Abstract

Norwegian Abstract: Folkeretten utøver stor innflytelse på vårt nasjonale rettssystem. De aller fleste felt av norsk rett blir i dag påvirket av folkerettslige regler. Påvirkningen antar mange former – alt fra strengt formaliserte mekanismer nedfelt i lov til fullstendig uformelle påvirkningsmekanismer. Denne artiklen beskriver forholdet mellom norsk rett og folkeretten, eksemplifisert med en rekke forskjellige påvirkningsmekanismer.

English Abstract: This article is about the relationship and interfaces between public international law and domestic legal orders. It has previously been published in the Norwegian law student-run magazine PACTA. The language of the downloadable PDF is thus Norwegian.

Note: Downloadable document is in Norwegian.

Keywords: folkerett, norsk rett

Suggested Citation

Johansen, Stian Øby, Den internasjonale rettens påvirkning på norsk rett (The Effect of International Law on Norwegian Law) (February 6, 2014). PACTA nr. 23, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2391683

Stian Øby Johansen (Contact Author)

University of Oslo - Centre for European Law ( email )

P.O. Box 6706 St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Norway
+47 93462203 (Phone)

HOME PAGE: http://www.jus.uio.no/europarett/english/people/aca/stiaoj/index.html

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
312
Abstract Views
1,355
Rank
184,899
PlumX Metrics