Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy)

A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej, [in:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wyd. Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, pp. 89-98.

13 Pages Posted: 19 Feb 2014 Last revised: 20 Aug 2014

Date Written: October 1, 2013

Abstract

Polish Abstract: Artykuł omawia główne cechy koncepcji "solidarności pokoleń". Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotyczących procesu starzenia się społeczeństw na początku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. Opracowanie przybliża podstawowe znaczenia pojęć dotyczących pokolenia i relacji międzypokoleniowych. Zwrócono uwagę, iż solidarność pokoleń stanowi kwestię socjalną wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Praca prezentuje też wnioski z krytycznej analizy założeń działań na rzecz solidarności pokoleniowej zaprezentowanych w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności".

English Abstract: The article discusses the main features of "solidarity of generations" concept. This approach is used in the analysis of the ageing process at the beginning of the XXI century as well as in designing of public policy. Essay introduces the basic concepts of generations and relationships between generations meaning. Article emphasizes that solidarity between generations is a social issue that requires the combined intervention of public, commercial and non-commercial bodies. Paper presents a conclusions from critical analysis of assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity."

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: perspektywa cyklu życia; polityka społeczna wobec starości i ludzi starych; srebrna gospodarka; relacje międzypokoleniowe; zarządzanie strategiczne; life-cycle perspective; social policy towards ageing and older people; silver economy; intergenerational relationships; strategic management

JEL Classification: J14, J18, Z13

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy) (October 1, 2013). A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej, [in:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wyd. Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, pp. 89-98. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2397383

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
565
PlumX Metrics