Hemşirelerin Stres Seviyesine Etki Eden Faktörlerin Öncelik Sırasının Çok Kriterli Karar Verme Tekniği Ile Belirlenmesi (Determining the Precedence Order of the Factors Influencing Nurses’ Stress Level Using Multi Criteria Decision Making Techniques)

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (Optimum Journal of Economics and Management Sciences), 2014, Vol:1, Number:1, 21-35

Humanistic Management Network, Research Paper Series No. 14-14

16 Pages Posted: 6 Mar 2014 Last revised: 9 Apr 2014

See all articles by Güler Önder

Güler Önder

Istanbul University - Faculty of Medicine

Meryem Aybas

Department of Human Resource Management / School of Business / Istanbul University

Emrah Önder

Istanbul University - School of Business - Department of Quantitative Techniques

Date Written: January 31, 2014

Abstract

Turkish Abstract: Stres yönetimi çalışanlar ve kurumlar için önemli bir başarı faktörüdür. Bu çalışmanın amacı hemşirelerde stres faktörlerinin öncelik sırasının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tekniği kullanarak belirlenmesidir. Bu amaçla bir üniversite hastanesinin farklı bölümlerinde çalışan 32 hemşireden Saaty’nin 1 -9 ölçeğini kullanarak iş yerinde stres yaratan faktörleri ikili karşılaştırmaları istenmiştir. Analitik Hiyerarşi Prosesi tekniği kullanılarak “Ölüm -ölüm süreci”, “Hekimlerle çatışma”, “Yetersiz Hazırlık”, “Destek Eksikliği”, “Diğer Hemşirelerle Çatışma”, “İş Yükü” ve “Uygulanan Tedavideki Belirsizlik” isimleri ile gösterilen 7 stres kategorisi ve bu ana faktörlere bağlı 34 alt faktörün önem dereceleri bulunmuştur. Bulgular “İş Yükü” (0,205) ve “Uygulanan Tedavideki Belirsizlik” (0,170) ana faktörlerinin en büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda alt faktörler global ağırlıklarına göre sıralandığında ilk üç sırayı “Tıbben acil bir durumda hekimin orda olmaması” (0,0773), “Birimin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar personelin olmaması, personel yetersizliği” (0,0573) ve “Yazışma-sekretarya gibi hemşirelikle ilgili olmayan çok fazla işle uğraşmak” (0,0507) alt faktörleri oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarından yararlanarak çalışmanın gerçekleştiği hastane yöneticileri konu ile ilgili önlemler alabilirler ve hemşirelerle ilgi li stres yönetim planları oluşturabilirler.

English Abstract: Stress management is crucial to the success of workers and organizations. The aim of this study is to determine significant level of nursing stress factor using Analytic Hierarchy Process. For this reason 32 nurses working different departments of one of the university hospital compared with pairwise comparison stress criteria for each criteria as analytic hierarchy process importance level scale. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP), the importance of 7 categories of stress factors, namely “Death and Dying:”, “Conflict with Physicians”, “Inadequate Preparation”, “Lack of Support”, “Conflict With Other Nurses”, “Workload” and “Uncertainty Concerning Treatment”, totally 34 sub factors, are prioritized. The results show that “Workload” (0,205) and “Uncertainty Concerning Treatment” (0,170) are the most important main factors. Also “A physician not being present in a medical emergency” (0,0773), “Not enough staff to adequately cover the unit” (0,0573) and “Too many non-nursing tasks required, such as clerical work” (0, 0507) are the most important sub factors. Based on the results of this research, hospital managers can take some precautions and create stress management plans for nurses.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Stres Faktörleri, Hemşire, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Çok Kriterli Karar Verme, Stress Factors, Nurse, Analytic Hierarchy Process, Multi Criteria Decision Making

JEL Classification: M12, C02, D70

Suggested Citation

Önder, Güler and Aybas, Meryem and Önder, Emrah, Hemşirelerin Stres Seviyesine Etki Eden Faktörlerin Öncelik Sırasının Çok Kriterli Karar Verme Tekniği Ile Belirlenmesi (Determining the Precedence Order of the Factors Influencing Nurses’ Stress Level Using Multi Criteria Decision Making Techniques) (January 31, 2014). Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (Optimum Journal of Economics and Management Sciences), 2014, Vol:1, Number:1, 21-35; Humanistic Management Network, Research Paper Series No. 14-14. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2405384

Güler Önder

Istanbul University - Faculty of Medicine ( email )

Istanbul
Turkey

Meryem Aybas

Department of Human Resource Management / School of Business / Istanbul University ( email )

Beyazıt
Istanbul, 34452
Turkey

Emrah Önder (Contact Author)

Istanbul University - School of Business - Department of Quantitative Techniques ( email )

Istanbul
Turkey

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
411
Abstract Views
1,598
rank
72,939
PlumX Metrics