דיני החקיקה
The Law of Lawmaking

עיוני משפט ל"ז, 546, 2016

68 Pages Posted: 17 Mar 2014 Last revised: 2 Dec 2020

Date Written: March 15, 2014

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה עוסק ב"דיני החקיקה" מערכת הדינים אשר מסדירים את הליך חקיקתו של —חוק בפרלמנט. המאמר טוען שלדינים אלו, אשר זכו למעט מאד תשומת לב במחקר המשפטי, חשיבות פרקטית ונורמטיבית רבה. המאמר מבקש לפתח את החשיבה התיאורטית על דיני החקיקה, תוך התמקדות בשאלה מהן התכליות שדיני החקיקה אמורים להגשים. המאמר טוען כי דיני חקיקה ראויים צריכים לבטא איזון בין שש תכליות מרכזיות: (1) ארגון של פעילות המחוקק; (2) ייעול הליך החקיקה; (3) מתן קריטריונים ברורים לזיהויו של חוק תקף; (4) ריסון המחוקק והגנה על המיעוט הפרלמנטרי ועל כלל האזרחים; (5) שיפור איכות החקיקה שתתקבל; ו-(6) הבטחת הליך דמוקרטי לגיטימי. המאמר מציע גם דרכים להגשמתו של איזון אופטימלי בין התכליות הללו.

לאחר מכן מנתח המאמר את דיני החקיקה הקיימים בכנסת לאור הדיון בתכליות דיני החקיקה, וטוען כי שתי התכליות המרכזיות שאינן מקבלות ביטוי מספיק בדיני החקיקה הישראלים הן ריסון המחוקק והבטחת איכות החקיקה. כן מצביע המאמר על חסרים מסוימים בדינים הקיימים במימוש עקרונות השקיפות ושיתוף הציבור. בשלב הבא עוסק המאמר בעיצוב דיני חקיקה, ומבהיר את החשיבות של הדיון בתכליות דיני החקיקה לשם עיצוב מושכל של דיני החקיקה, בין אם מדובר בעיצוב הסדרים חדשים, בתיקון הדינים הקיימים, או בשאלה אילו הסדרים יש לכלול בחוק יסוד: החקיקה. לבסוף עוסק המאמר בהשלכות של הדיון על תכליות דיני החקיקה על סוגיית הביקורת השיפוטית על סוגיה השונים: ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה; ביקורת שיפוטית על תוכן דיני החקיקה; וביקורת שיפוטית חוקתית סובסטנטיבית.

English Abstract: This Article explores the "law of lawmaking" – the body of rules that govern the legislative process in Parliament. It argues that this body of law, which received very little attention in legal scholarship, has great practical and normative importance. The Article develops the theoretical and normative thinking about the law of lawmaking by focusing on the question of what are (and should be) the aims of this body of law. It argues that the law of lawmaking should serve six main purposes: (1) organizing legislative activity and decision-making; (2) increasing the efficiency of the legislative process; (3) providing clear criteria for recognizing valid law; (4) restraining the legislature and protecting the opposition and citizenry; (5) improving the quality of legislation; and (6) guaranteeing a legitimate democratic process. The article also offers ways for realizing an optimal balance between these goals.

The Article then analyzes the existing rules governing lawmaking in the Knesset in light of these goals, and argues that the two main purposes that are insufficiently manifested in the current law of lawmaking are restraining the legislature and ensuring the quality of legislation. It also highlights some room for improvement in realizing the principles of transparency and public participation. The Article then turns to discussing the implications of the discussion on the proper purposes of the law of lawmaking for amending the rules governing lawmaking or designing new rules, including a Basic Law on Legislation. Finally, it discusses the implications of the discussion about the law of lawmaking for the issue of judicial review in its various types: judicial review of the legislative process; judicial review on the content of the legislative rules; and substantive constitutional review.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: חקיקה, הליך החקיקה, כנסת, חוק יסוד: החקיקה, ביקורת שיפוטית

Suggested Citation

Bar-Siman-Tov, Ittai, דיני החקיקה
The Law of Lawmaking (March 15, 2014). עיוני משפט ל"ז, 546, 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2409765

Ittai Bar-Siman-Tov (Contact Author)

Bar-Ilan University Law Faculty ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
972-3-7387071 (Phone)
972-3-7384096 (Fax)

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/1726#tabs-tabset-1

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
575
Abstract Views
1,935
Rank
74,449
PlumX Metrics