אין חכמה לאישה אלא בפלך? על זכותן של בנות ונשים חרדיות לחינוך לזכויות
(Is There No Wisdom in Woman Except with the Spindle? The Right of Ultra-Orthodox Girls and Women to Human Rights Education)

עתיד להתפרסם במשפט ועסקים

27 Pages Posted: 19 Mar 2014 Last revised: 5 Feb 2015

See all articles by Shulamit Almog

Shulamit Almog

University of Haifa - Faculty of Law

Lotem Perry-Hazan

University of Haifa - Faculty of Education

Date Written: March 18, 2014

Abstract

בניגוד למקומות אחרים בעולם, בהם בנות מופלות לרעה במערכת החינוך משום שהן מכוונות למקצועות שנועדו להשאיר אותן בספירה הביתית, החינוך שמקבלות הבנות החרדיות בישראל מקנה השכלה כללית רחבה, אשר נועדה לאפשר להן לצאת לעבוד בתום לימודיהן ולפרנס את בעליהן הלומדים תורה. הבסיס ההשכלתי המוקנה לבנות החרדיות מאפשר רכישת השכלה גבוהה ובחירת מסלולי תעסוקה מגוונים. במאמרנו נטען כי החינוך החרדי לבנות בישראל עוצב תוך הפקת לקחים מהמאה התשע-עשרה, במהלכה השכלת הנשים בחברה היהודית מסורתית גרמה לתהליכי מודרניזציה, והוא מייצר ומשמר חסמים המונעים מנשים חרדיות לפתח תודעת זכויות. נדגים את טענותינו באמצעות דיון בניעות של זכויות במרחבים שונים בחייהן של הנשים החרדיות ונציע מתווה ראשוני ליישום חינוך לזכויות בקרב בנות ונשים חרדיות. נטען כי אין לזנוח את הסיכוי לבנות תכניות בית-ספריות לחינוך לזכויות המותאמות לתרבות החרדית, אך במקביל יש לספק ולעודד חינוך לזכויות באמצעות ארגונים חברתיים הפועלים בקהילה החרדית ובאמצעות פעולות המכוונות למימוש זכויות נשים חרדיות במרחבים השונים של חייהן. עוד נטען כי מחויבותה של המדינה לממש את הזכות לחינוך לזכויות גם לאחר שנות הילדות נגזרת מ"זכות ההשלמה" הקבועה באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Almog, Shulamit and Perry-Hazan, Lotem, אין חכמה לאישה אלא בפלך? על זכותן של בנות ונשים חרדיות לחינוך לזכויות
(Is There No Wisdom in Woman Except with the Spindle? The Right of Ultra-Orthodox Girls and Women to Human Rights Education) (March 18, 2014). עתיד להתפרסם במשפט ועסקים. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2411104 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2411104

Shulamit Almog

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Lotem Perry-Hazan (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Education ( email )

Haifa 31905
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
104
Abstract Views
714
rank
262,675
PlumX Metrics