השפעת חפות על הסדרי טיעון: ממצאים אמפיריים, תובנות פסיכולוגיות והשלכות נורמטיביות The Impact of Innocence on Plea Bargaining: Empirical Findings, Psychological Insights, and Normative Implications

משפטים לח (3) (2009) 627-652

39 Pages Posted: 19 Mar 2014 Last revised: 28 Mar 2019

See all articles by Oren Gazal-Ayal

Oren Gazal-Ayal

University of Haifa - Faculty of Law

Avishalom Tor

Notre Dame Law School

Date Written: July 19, 2009

Abstract

מאמר זה מציג ממצאים המגלים את השפעת חפות נאשמים על נכונותם לערוך הסדרי טיעון. הניתוח המקובל של הסדרי טיעון בספרות המשפטית מניח שהחלטת הנאשם אם להסכים ל הסדר מתקבלת "בצל המשפט", דהיינו על בסיס חישוב סיכויי הרשעתו במשפט והעונש הצפוי לו אם יורשע. לפי גישה זו , לחפות הנאשם אין השפעה ישירה על מידת ההקלה שהוא ידרוש בתמורה להודאתו. אולם, שורה של מחקרים אמפיריים, העושים שימוש במתודולוגיות שונות , מלמדת כי גם בהינתן סיכויים וסיכונים דומים, נאשמים חפים נוטים לדחות הסדרי טיעון שנאשמים אשמים מקבלים. לרתיעה זו של החפים השלכות נורמטיביות חשובות אשר לא זכו עד כה להתייחסות בספרות. המחקר המוצג ברשימה זו מלמד גם על הצורך במחקרים אמפיריים של שיפוט וקבלת החלטות בהסדרי טיעון, לשם יצירת בסיס ראוי לניתוח המשפטי של הסדרים אלה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Gazal-Ayal, Oren and Tor, Avishalom, השפעת חפות על הסדרי טיעון: ממצאים אמפיריים, תובנות פסיכולוגיות והשלכות נורמטיביות The Impact of Innocence on Plea Bargaining: Empirical Findings, Psychological Insights, and Normative Implications (July 19, 2009). משפטים לח (3) (2009) 627-652, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2411545

Oren Gazal-Ayal (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

HOME PAGE: http://weblaw.haifa.ac.il/en/Faculty/GazalAyal/Pages/default.aspx

Avishalom Tor

Notre Dame Law School ( email )

P.O. Box 780
Notre Dame, IN 46556-0780
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
110
Abstract Views
1,246
Rank
466,910
PlumX Metrics