Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach: nonprofit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwa z branży produkcji metali (Value and Risk Management in Organizations: Nonprofit, Financial Institution and Manufacture of Basic Metals Firms)

7 Pages Posted: 22 Mar 2014

See all articles by Magdalena Juszczak

Magdalena Juszczak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Sara Wasyluk

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Paulina Wozniak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Date Written: March 20, 2014

Abstract

Polish Abstract: Przedstawiany raport ukazuje podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania wartością i ryzykiem w organizacjach: nonprofit, instytucji finansowej i w przedsiębiorstwie "X" z branży produkcji metali. Przeprowadzona analiza zarządzania opiera się na średnim ważonym koszcie kapitału oraz na przeanalizowaniu wpływu na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Do obliczeń zostały wykorzystane sprawozdania finansowe z lat 2009, 2010, 2011 a także wywiad diagnostyczny przeprowadzony z przedstawicielem przedsiębiorstwa.

English Abstract: The present report shows the basic concept of value and risk management in organizations: nonprofit, financial institution and company "X" in the manufacture of metals. The analysis of governance is based on the weighted average cost of capital and on analyzing the impact of the increase in value of the company. For the calculation have been used accounts for the years 2009, 2010, 2011 and diagnostic interview conducted with a representative of the company.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: risk management, value management, weighted average cost of capital (WACC)

JEL Classification: A10, A20, A30

Suggested Citation

Juszczak, Magdalena and Wasyluk, Sara and Wozniak, Paulina, Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach: nonprofit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwa z branży produkcji metali (Value and Risk Management in Organizations: Nonprofit, Financial Institution and Manufacture of Basic Metals Firms) (March 20, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2412137

Magdalena Juszczak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ( email )

Komandorska 118/120
Wrocław, 53-345
Poland

Sara Wasyluk

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ( email )

Komandorska 118/120
Wrocław, 53-345
Poland

Paulina Wozniak (Contact Author)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ( email )

Komandorska 118/120
Wroclaw, 53-345
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
22
Abstract Views
532
PlumX Metrics